Garvo actie

Beste leden van PKV ‘Burgum e.o.’

Om toch nog maar een keer in de herinnering te roepen!
Eerder ontvingen jullie al een vergelijkbaar bericht.
Maar nu ook met een verwijzing naar onze website www.pkv-burgum-eo.nl
Het filmpje TOPPRESTATIE van Garvo heeft Johannes Dijkstra rechts op het startscherm van onze site geplaatst.
Makkelijker kunnen we het u niet maken!
Hoe zat er ook alweer?
Voerspecialist Garvo heeft een leuke actie opgezet waarmee PKV ‘Burgum e.o. en 99 andere rasverenigingen (van allerlei diersoorten) de kans krijgen een extra bijdrage te verdienen.
Daarvoor moeten we met elkaar twee keer een kleine actie doen.
Eerst een kort filmpje bekijken (tot 14 maart) en daarna stemmen (15-28 maart). Maandag heeft Garvo de video ‘Topprestatie’ op YouTube geplaatst.
En deze video is nu dus ook te vinden op onze site.  
Hoe vaker deze video bekeken wordt, hoe meer geld er straks te verdelen valt onder de 100 clubs.
Het bedrag kan oplopen tot € 10.000,-
Per keer kijken komt er een euro van die € 10.000 beschikbaar voor de 100 clubs……waaronder PKV ‘Burgum e.o.’
Voorwaarde is wel dat de video helemaal afgekeken wordt en dat iedereen op YouTube kijkt, anders telt het niet mee.
Ga dus naar https://www.youtube.com/watch?v=OwFVsTElMtw of onze site www.pkv-burgum-eo.nl en bekijk de video (2,5 minuut).
Deel de link ook vooral en vraag iedereen in je omgeving de video te kijken.
Hoe meer er gekeken wordt, hoe beter het is voor onze club!

5 maart 2021
Namens het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’
Wiebren de Jong

 

 

Yn é Loads al meer dan dertig jaar!

Het familiebedrijf is verbonden met de dierenliefhebbers in de wijde omtrek. En dat niet alleen, jaar in jaar uit sponsoren zij met onder anderen het verstrekken van voer gedurende de jaarlijkse tentoonstellingsdagen onze vereniging. En daar zijn wij hun zeer erkentelijk voor!

Het bedrijf bestaat ruim al meer dan 30 jaar, daarbij is de datum 19 januari ( de startdatum van het bedrijf destijds) steeds weer een mijlpaal. En nu is namens de vereniging onze penningmeester langs gegaan met een bloemstuk om het familiebedrijf te feliciteren en onze erkentelijkheid te benadrukken, ze hebben het verdiend!

Lees het verslag door op de rode tekst te klikken:
Jubileum 2021 Yn e Loads pdf

 

 

Leuke publicaties voor de kleindierliefhebber!

Met dank aan Jan Posthumus de volgende leuke tips! 

Door de Vlaardingse Pluimvee en Konijnenliefhebbers Vereniging wordt interessante actuele informatie gegeven voor kleindierenliefhebbers over
vele uiteenlopende zaken die van belang zijn voor de fokkerij en verzorging van kleindieren. Heeft u belangstelling dan kunt u zich aanmelden via de
website van de vereniging. Klik dan op de volgende link: https://vpkv.net/#
U komt dan op de website van de vereniging waar u zich kunt aanmelden voor gratis e-mails.

Verder is er een nieuw digitaal blad  genaamd “De Kippenliefhebber”.
U kunt hiervan kennis nemen door te klikken op de hierna volgende snelkoppeling: https://www.avicultura.eu/books/4-dekippenliefhebber
Oook hier heeft u de mogelijkheid om u gratis te abonneren. Dit digitale blad is een gratis uitgave van Avicultura. Inmiddels zijn hiervan twee uitgaven verschenen.

 

 

Nieuwsbrief nr. 7 van december 2020


Graag uw aandacht voor de laatste nieuwsbrief van 2020. 

Ik geef hierna de onderwerpen weer:

“Voorwoord” (door voorzitter Wiebren de Jong).
“Geen verloting” (door Mevr. Van der Veen, Burgum).
Van Jan Posthumus de volgende onderwerpen:
“Tatoeëren: aantallen”
“Vogelgriep”
“Oneto Digitaal”
“Ewoud  Nijdam” (door Wiebren de Jong).
“Tatoeëren: anders dan anders” ( door Mevr. Van der Veen, Burgum).
“Twee kerkhoven” over de succesvolle aanpak van rattenoverlast, door Wiebren de Jong.
“Mijnensnuffelende rat wint gouden medaille” bijzonder artikel over een bommen ruimende rat, door Wiebren de Jong.
“Onze website” door Wiebren de Jong.
“Kerstverhaal” een humoristisch verhaal vanuit het kippenhok door Wiebren de Jong.

Een bijzonder leuke en boeiende  Nieuwsbrief opgevrolijkt met  prachtige foto’s en afbeeldingen!

Klik op de rode tekst om de nieuwsbrief van december 2020 te lezen:
Nieuwsbrief no. 7 december 2020

 

 

 

Vogelgriep in Buitenpost

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Buitenpost

Nieuwsbericht | 14-12-2020 | 19:52

In Buitenpost (gemeente Achtkarspelen, provincie Friesland) is bij een vermeerderingsbedrijf met kippen vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 28.000 kippen. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Buitenpost liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 22 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod.

Vervoersverbod

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod afgekondigd in deze zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Buitenpost. Dit vervoersverbod heeft betrekking op vogels waaronder pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Maatregelen

Landelijke maatregelen die zijn ingesteld in verband met de dreiging van hoogpathogene vogelgriep, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, zijn nog altijd van kracht. Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens geldt een aangescherpte meldplicht, zij moeten eerder melding maken bij de NVWA van uitval van dieren. Hierdoor kunnen besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht komen en wordt het risico op verspreiding kleiner.

Ook dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels- en kippen zijn verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

De rat en de bunzing.

Winter 2020.

In mijn schuur hoorde ik geratel en geritsel.
Achter de wand. Dus ik kon er niet bij.
Wel was er een gaatje onder de fundering.
Klein en niet echt opvallend.
Hooguit 7 cm hoog en 14 cm breed.
Met wat zand ervoor dat was uitgegraven door de bewoner en naar buiten geduwd. Omdat ik niet zeker wist of het een rat was, heb ik een wildcamera neergezet. De volgende ochtend heb ik de beelden bekeken.
Het zijn unieke opnamen geworden lijkt mij.
Ik heb van de opnamen een filmpje gemaakt en dat op YouTube gezet.
Wilt u het bekijken? Kunt u zelf zien wat u ervan vindt.
Zo ja, laat dan ook even een reactie achter op YouTube als u het leuk vindt.
Hierna de snelkoppeling: Rat en bunzing.https://www.youtube.com/watch?v=5aL0gae0k6k
Veel kijkplezier!

Vriendelijke groet,
Jan Westerhof

 

 

 

 

GRIJPSKERK. Niet bij wilde vogels in de natuur, ook in een afgesloten kippenschuur bij Grijpskerk heeft de vogelgriep nu toegeslagen.

Leeuwarder Courant  11 november 2020
door Frits Poelman
(Open publicatie)

Van het pluimveebedrijf bij Grijpskerk worden vandaag 48.000 dode witte en bruine legkippen weggehaald. Ze zijn gisteren meteen nadat de ziekte was vastgesteld, vergast in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Volgens een medewerker van de dienst sloeg de kippenboer maandag alarm na een ongewoon hoge sterfte onder zijn dieren in een van zijn schuren. In overleg met de dierenarts werd de inspectie gewaarschuwd, die maandagavond monsters nam.

Volgens de NVWA lijkt het erop dat de besmette kippen aan de Westerhornerweg in Grijpskerk (in de polder tussen het spoor en het Van Starkenborghkanaal) niet buiten zijn geweest. Het is vooralsnog een raadsel hoe ze besmet zijn geraakt.

De schuur met uitloopkippen (die voor de ophokplicht wel buiten kwamen) was niet besmet.

In het Fries-Groninger grensgebied rond de boerderij zijn strenge maatregelen van kracht om verspreiding te voorkomen. Zo is alleen onder strenge voorwaarden vervoer van eieren, melk en vlees mogelijk. Commerciële en hobbymatige pluimveehouders mogen hun dieren niet meer vervoeren.

De vervoersbeperking geldt in een zone van 10 kilometer rond de getroffen boerderij tussen de autosnelweg Groningen- Drachten (A7), Zuidhorn, het Lauwersmeer en Kootstertille. In dat gebied liggen plaatsen als Zuidhorn, Grootegast, Surhuisterveen en Buitenpost. Langs de Waddenkust in Friesland werden eind oktober en vorige week al honderden dode vogels gevonden. Ook twee Gelderse pluimveebedrijven raakten eerder besmet.

 

Actie “Eieren voor de Voedselbank Burgum”

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe aanfok is geboren en gaat straks aan de leg.
Veel kippenfokkers houden dan eieren over, er zijn te veel om zelf op te eten. De extra eieren gaan dan vaak naar familie, vrienden of goede kennissen. Daar is natuurlijk niets mis mee.
Maar heeft u wel eens gedacht aan de Voedselbank?”

Wij vinden een ei een vrij logisch en gewoon voedselmiddel in onze wekelijkse boodschappen. Voor wie is aangewezen op voedselhulp is dat niet het geval. Vooral nu in de Coronatijd is er veel vraag naar voedsel!
Een ei in het voedselpakket wordt ervaren als een luxe artikel voor mensen die op voedselhulp zijn aangewezen! En dat terwijl een ei zich goed leent als basis voor mooie gerechten of als vleesvervanger en eigenlijk als vanzelfsprekend deel van het voedselpakket zouden moeten uitmaken
In de voedselpakketen van de Voedselbank komen echter geen eieren voor.
Van hulpverlenende leveranciers zoals supermarkten krijgt de Voedselbank geen eieren. Die worden voldoende verkocht en er blijft geen enkel ei over voor mensen die zijn aangewezen op de voedselbank.

Mag je ongestempelde eieren verstrekken of verkopen?

Ik heb uitgezocht hoe het zit met de regelgeving in Nederland.
Eieren moeten in verband met de voedselveiligheid worden gestempeld met een stempel. Daaruit moet blijken wat voor ei het is (scharrelei, vrije uitloop etc.), wie de aanbieder is, wat de houdbaarheidsdatum is.
Binnen de EU is het zo geregeld dat eieren zonder stempel mogen worden aangeboden als de houder van de kippen niet meer dan 50 kippen heeft voor de eierenproductie.

Nederland heeft die vrijstelling niet overgenomen.
Nederland gedoogt echter bij deze maximumgrens, dat door u en mij geraapte eieren vrij worden verkocht of geschonken zonder een stempel.
Bij de eieren waarop verplicht een stempel wordt geplaatst, geldt een “te gebruiken tot” datum van 28 dagen na het leggen van de eieren.
Ik zet op de eieren die ik lever een datum(stempel) met als datum de legdatum plus 28 dagen. De Voedselbank kan met deze werkwijze uit de voeten voor wat betreft de interne regels die daar gelden voor voedselveiligheid. Bij een controle op voedselveiligheid bij de Voedselbank in Burgum is deze methode inmiddels ook goedgekeurd.

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Het zou geweldig zijn als u eieren die u over heeft wilt schenken aan de Voedselbank. Hiermee zorgt u er voor dat mensen die zijn aangewezen op voedselhulp ook eens een eitje kunnen tikken!
Ik kan u verzekeren dat u mensen hiermee echt blij maakt.
Bij het uitdelen van de voedselpakketten wordt geregeld gevraagd “Zijn er ook eieren?”. Men krijgt nu per toerbuurt af en toe wat eieren die ik heb aangeleverd, maar dat is veel te weinig.

Wilt u helpen en wilt u mee doen ?
Bel dan a.u.b. met Tineke of met Bianca Boonstra van Voedselbank Burgum op nummer 06 1336 0899.

Alvast heel hartelijk bedankt!
Met een vriendelijke groet,

Jan Westerhof

 

Foktoom Poule de Bresse kippen

Vogelgriep oorzaak dode vogels langs Waddenkust.

Open publicatie Leeuwarder Courant
3 november 2020
Tekst: Ilona de Vries
Foto’s: Marcel van Kammen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de pier bij Holwerd lagen zondag tientallen dode vogels.

HOLWERD Vogelgriep is de oorzaak van de vele tientallen dode en zieke watervogels die de afgelopen dagen langs de Waddenkust zijn aangetroffen. ‘Door de hele provincie zijn wel vogels gevonden’

Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gisteren bevestigd. Het gaat om de variant H5N8 die niet besmettelijk is voor mensen. De ziekte werd bij een aantal vogels vorige week al vastgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een verzwakte en een dode brandgans.

Nadat er steeds meer vogels werden gevonden, nam het NVWA extra monsters. De dieren zijn onder andere aangetroffen bij Holwerd, Ferwert en op Ameland. Volgens vogel-opvangcentrum De Fûgelpits in Moddergat zijn er allerlei wilde vogels gevonden, zoals wulpen, grutto’s, buizerds en velduilen, maar vooral brandganzen.

Dat het zou gaan om vogelgriep hing al een paar dagen in de lucht. Daarom besloten betrokken partijen, waaronder de gemeente Noardeast-Fryslân, Veiligheidsregio Fryslân, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea gisteren bij elkaar te komen. „Door de hele provincie zijn wel vogels gevonden. Daarom willen we dit gezamenlijk aanpakken en niet ieder voor zich”, zo laat een woordvoerder van Noardeast-Fryslân weten. „Bijvoorbeeld als het gaat om het opruimen van de vogels. We laten ze in natuurgebieden voorlopig liggen, maar in publieksruimten worden de vogels weggehaald.”

Veiligheidsregio Fryslân roept mensen met klem op om niet zelf vogels aan te raken en te verplaatsen. „We komen nog met een punt waar mensen melding kunnen maken van gevonden vogels. Naar verwachting dinsdag”, zegt de woordvoerder.

Dat er gisteren zoveel partijen bij elkaar kwamen om het probleem te bespreken, heeft volgens haar te maken met eerdere ervaringen. „Met dat in het achterhoofd, is het goed om vroeg met elkaar in gesprek te gaan, want we hebben elkaar nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om: wat speelt er op welke locaties, wat is er nodig en wat is het handigst om gezamenlijk op te pakken? Plus, het is beter om elkaar in een vroeg stadium op te zoeken dan dat je achteraf moet zeggen: we waren te laat.”

Een van de eerste besmette vogels kwam in beeld bij vogelopvangcentrum De Fûgelpits. ,,De eerste vogels werden op Ameland gevonden en die kadavers werden vorige week opgestuurd naar NVWA. Dat bleek om vogelgriep te gaan”, vertelt Gaatske Wiersma van het opvangcentrum. Later in de week werden er steeds meer vogels gevonden. ,,Afgelopen zaterdag veertig dode brandganzen en gisteren wel zestig.”

Het liefste had Wiersma zicht ontfermd over de vogels. ,,We hadden heel graag willen helpen, en het kriebelde ook, maar het kon helaas niet. Als we deze vogels opvangen, krijgen ook onze eigen vogels er last van. Daarom is het beter om de al zieke vogels in te laten slapen, zodat ze direct uit hun lijden worden verlost”, verzucht Wiersma.

Bron: Vogelgriep oorzaak dode vogels langs Waddenkust