Tytsjerksteradielshow 2017 (75 jaar)

Winnaars Tytsjerksteradielshow

Rasgroep…………………..  Inzender…….  Woonplaats…..
Konijnen   F. v/d Veen  Burgum
Hoenders  C. Tuinstra  Kootstertille
Dwerghoenders  A. v/d Bos  Oosterwolde
Cavia’s  R. de Vries  Buitenpost
Sierduiven  A. Helder  Drogeham
Watervogels  A. Mus  Minnertsga
Serama’s  J. Venema  Zwaagwesteinde
Eieren  J. Westerhof  Noardburgum
Penning van CvKoning  A. Hagedoorn  Damwoude

   

 

 

Uitnodiging

voor de Tytsjerksteradielshow en 75 jarig bestaan van PKV ‘Burgum e.o.’

Het tentoonstellingsseizoen komt weer op gang. Er liggen alweer verschillende vraagprogramma’s voor kleindierententoonstellingen op mijn bureau. Ook PKV ‘Burgum e.o.’ wil niet achterblijven en stuurt u hierbij een vraagprogramma voor onze Tytsjerksteradielshow, die we voornemens zijn te houden van donderdag16 t/m zaterdag 18 november aanstaande.

Vorig jaar, in 2016, stonden we ook in de startblokken. Alles was geregeld. Maar liefst 724 dieren van 88 inzenders gingen onze kooien bevolken. Nog niet eerder hadden we zoveel inzendingen. We waren dolenthousiast. Echter, ongeveer 24 uur voordat de inzenders hun dieren zouden afleveren bij sportzaal ’t Heech’ te Noardburgum sloeg het noodlot toe. Vogelgriep, het exposeren van sierpluimvee en watervogels werd per direct verboden! Onze droom viel in duigen! Het werd een halve show met alleen konijnen, duiven en cavia’s.

Terugblikken heeft weinig zin. We kijken weer vooruit! Samen zetten we de schouders er weer onder. We doen er zelfs een schepje bovenop. Als Pluimvee-  en KonijnenfokkersVereniging Burgum e.o. willen u hierbij uitnodigen om in te schrijven voor onze Tytsjerksteradielshow van 16 t/m 18 november. Het zou jammer zijn als u dat niet deed en het is om verschillende redenen onverstandig. Fokkers, die al sinds jaar en dag inzenden naar de Tytsjerksteradielshow weten waarom het de moeite waard is. Wie éénmaal naar onze show inzendt, komt meestal terug.

Dit jaar is een bijzonder jaar: we bestaan 75 jaar. En dat willen we beslist niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De gehele tentoonstelling staat in het teken van het getal 75. Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar slechts 75 cent per dier! Elke keurmeester verdeelt een extra prijs: een prijs waarin het getal 7 ½ verwerkt is. De traditionele lootjes kosten deze keer 75 cent. Verschillende prijzen in de loterij hebben met 75 te maken. Voor elke inzender is er een geweldig en duurzaam cadeau. In de kantine kost bijna alles € 0,75. We streven naar 750 dieren. Tijdens het draaiend rad staat het getal 75 centraal. We stellen minimaal 75 eieren ten toon, welke ook van een beoordeling zijn voorzien. De kampioen per diergroep verdient maar liefst € 75,00 (bij minimaal 75 dieren per diergroep). Tenslotte hebben we als superprijs een herinneringmedaille van de Commissaris van de Koning ontvangen. Het kan niet op, dus!

Bijzonder is dit jaar de eierenkeuring. Hoenderfokkers worden uitgenodigd 5 eieren in te leveren tijdens het inkooien. We rekenen op minimaal 75 eieren van 15 soorten kippen. De eieren worden tentoongesteld en ze worden vakkundig gekeurd. Er zijn geen inschrijfkosten. Het is vast heel bijzonder om zoveel verschillende eieren bij elkaar te zien.

Genoeg redenen om uw dieren enkele dagen aan onze zorgen toe te vertrouwen. Nog even een paar (andere) kwaliteiten van onze show op een rij.

 • De Tytsjerksteradielschow kenmerkt zich door haar intieme, gemoedelijke karakter.
 • De show in sportzaal ’t Heech te Noardburgum maakt gebruik van een uitstekende accommodatie: het is er schoon, er zijn ruime looppaden, ruime kooien, een gezellige aankleding, ruim voldoende licht, het is tijdens de openingsuren warm, maar tegelijk lekker fris voor de dieren.
 • Het inschrijfgeld is zeer laag (75 cent per dier).
 • De prijs voor het beste dier per diergroep bedraagt € 75,00 (minimaal 75 dieren per diergroep)
 • Er is voor iedereen wat wils: grote en kleine konijnen, grote hoenders, dweg-
  hoenders, cavia’s, watervogels, duiven, kwartels,…..
 • Voor een praatje, een klein hapje en een drankje komt u niet aan het verkeerde
  adres: het is gezellig tussen de kooien, maar ook in de uitstekende kantine waar koffie, frisdrank, bier, een borreltje, een gehaktbal, enz. beschikbaar zijn.
 • Van inschrijving tot uitkooien is alles perfect geregeld door de tentoonstellingssec
  retaris: dit loopt al jaren als een geoliede machine.
 • Inzenders van de Tytsjerksteradielshow genieten nationale en internationale
  bekendheid: het zijn fokkers die her en der in den lande hoge predicaten behalen en waarvan goede fokdieren zelfs over onze grenzen zijn verkocht.

Op basis van bovenstaande aanbevelingen willen we iedereen van harte uitnodigen om met zijn/ haar dieren deel te nemen aan de Tytsjerksteradielshow 2017 te Noardburgum van 16 t/m 18 november. Het is een open tentoonstelling. We vragen alle erkende rassen en kleurslagen konijnen, cavia’s, hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels en sierduiven, in oud en jong zowel vrouwelijk als mannelijk.

Ook dit jaar rekenen we weer op u! Uw dieren zijn in vertrouwde handen. Tot ziens tijdens het inkooien op woensdagmiddag en –avond 15 november aanstaande. 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Wiebren de Jong

 

Voor verdere info verwijzen we u naar het vraagprogramma.
De links om het vraagprogramma en inschrijfformulier te downloaden vindt u rechts onder documenten.

De belangrijkste data en tijdstippen op een rij!
Wat:    Tytsjerksteradielshow 2017
Wanneer:  donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 november
Plaats:  sportzaal ’t Heech, Reitdekkerstrjitte 49, 9257 WP Noardburgum.
  Telefoon: 0511-474635
Inschrijven: tot en met 3 november. 
Inkooien: woensdag 15 november tussen 18.00 en 20.00 uur
Keuringsdag: donderdag 16 november
Open:    donderdagavond van 19.00 – 22.00,
  vrijdag van 10.00 – 22.00 uur en
  zaterdag van 10.00 – 15.30 uur.
Verkoopbureau: vrijdag van 12.00 tot 21.30
  zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur. 

Jongdierendag 16 september 2017

Prijzen Jongdierendag 2017

Dier Kooi Ras     Inzender
Mooiste Haan 57 Hollandse kriel ZG 93 A. de Jong
Mooiste Hen 79 Plymouth rockkriel F 96 T. Polet
Mooiste ram (jan-feb) 11 Rex F 95,5 J. Jongstra
Mooiste voedster (jan-feb) 28 Marburger feh F 95,5 T. Bakker
Mooiste ram (mrt-april) 9 Thuringer F 97 F. v/d Veen
Mooiste voedster (mrt-april) 26 Parelfeh F 96,5 A. de Jong
Mooiste ram (mei-juni) 53 Kleurdwerg F 96,5 A. de Jong
Mooiste voedster (mei-juni) 30 Hollander F 96,5 J.P. Posthumus

 

 

Als speciaal ras mochten we de Teddydwerg verwelkomen.

 

Tytsjerksteradielshow 2016

Tytsjerkstradielshow 2016,

Een recordaantal van 725 kippen, sierduiven, cavia’s, watervogels en konijnen zou te zien op de jaarlijkse tentoonstelling van PKV Burgum en Omstreken. Nog nooit eerder in het 74 jarig bestaan waren er zoveel inschrijvingen. Alle ingrediënten waren aanwezig om er een prachtig spektakel van te maken……… Ware het niet dat de vogelgriep op de valreep nog roet in het eten gooide, door een tentoonstellingsverbod mogen kippen en watervogels niet geëxposeerd worden.

Het bestuur besloot vanwege het respectabele aantal van circa 450 sierduiven, cavia’s en konijnen dat de show wel “gewoon” door moest gaan. Deze show wordt traditiegetrouw gehouden in Sporthal it Heech te Noardburgum. Op donderdag 17 november zijn de dieren beoordeeld door een deskundig keurmeesterskorps. De algemene kwaliteit was uitstekend,  dit is niet verwonderlijk aangezien de fokkers uit de regio staan ook in landelijk verband hoog staan aangeschreven . De volgende dieren/fokkers hebben uiteindelijk gewonnen:

 • Fraaiste sierduif; Portugese Tuimelaar, K. Joustra te Tytsjerk
 • Fraaiste cavia; Gladhaar, R. de Vries te Buitenpost
 • Fraaiste konijn; Rijnlander, J. Heeringa te Dokkum
 • Fraaiste konijn jeugdlid: Rixt Jongstra te Siegerswoude

Alle jeugdleden werden door dhr. R. Hofstede uit Buitenpost in het zonnetje gezet. Hij had voor de jeugdige fokkers een aanmoedigingsprijs beschikbaar gesteld.  Volgend jaar bestaat de vereniging 75 jaar, het bestuur is voornemens een dit op gepaste wijze te vieren.

 

Geen Hoenders en watervogels op de Tytsjerksteradielshow 2016

Geachte lezers,

Vanaf heden geldt een landelijk tentoonstellingsverbod voor (sier)pluimvee en watervogels.
Bij een aantal watervogels in het recreatiepark Plaswijckpark in Rotterdam is het vogelgriep type H5N8 vastgesteld. Deze vogels zijn inmiddels geruimd.
Gelet op deze besmetting en de vele besmettingen in de rest van Europa, zijn alle jaarbeurzen, markten, wedvluchten, culturele evenementen, tentoonstellingen, keuringen en andere tijdelijke verzamelingen verboden, voor zover daar pluimvee of watervogels op één plaats worden verzameld. Hoe lang dit verbod geldt is nog onbekend.
Het ministerie Economische Zaken neemt aanvullende maatregelen op de reeds afgekondigde maatregelen, om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken.
Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de door hen gehouden vogels. Alleen strikt noodzakelijke toegang van vreemden in het kader van diergezondheid en dierenwelzijn is toegestaan, zoals het bezoek van een dierenarts. Bezoekersregistratie is dan verplicht.
Tentoonstellingen voor konijnen, cavia’s, duiven en kleine knaagdieren kunnen wel doorgaan.

bron: http://www.sierduif.nl/kj3/index.php/nl/  en http://www.kleindierliefhebbers.nl/

Dit houdt in voor onze show van 17-19 november 2016 dat er GEEN hoenders, serama’s en watervogels zullen zijn. De show wordt WEL gehouden voor de konijnen, cavia’s en duiven.

het bestuur.

Hoender enten voor leden PKV burgum op 23 of 24 aug.

Hoenderenten voor leden op dinsdag 23 of woensdag 24 augustus as.

 

Uw hoenders moeten geënt worden tegen pseudo vogelpest zodra u dieren van uw erf naar een tentoonstelling wilt vervoeren. Bij de kippen die u instuurt voor een jongdierendag of een clubtentoonstelling hoort een entbewijs. U bent de eerste keer verplicht uw entbewijs te tonen als u mee doet aan onze jongdierendag op 17 september as. te Noardburgum.

PKV ‘Burgum e.o.’ kan het zgn. hoenderenten voor u verzorgen. Daartoe kunt u zich tot uiterlijk maandagavond 22 augustus opgeven bij Wiebren de Jong. Als u zich niet opgeeft, moet u zelf zorgen voor de benodigde entbewijzen.

Op dinsdagavond 23 of woensdagavond 24 augustus komt de dierenarts tussen 18.30 – 21.30 uur bij u langs om alle pluimvee te enten (te besproeien met vloeistof). Daarvoor hoeft u geen specifieke maatregelen te nemen. Behalve dat de dieren opgehokt moeten zijn in een hok of ren, d.w.z. niet vrij rond lopen in de tuin. Mocht u met vakantie zijn, dan horen we dat graag. We proberen dan een oplossing te vinden.

U moet  zorgen voor volledig ingevulde entbewijzen. In tweevoud. Op het entbewijs zijn de ringnummers van alle dieren ingevuld, dus ook van uw oude hoenders.

De formulieren zijn te downloaden via http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/ncd-enting.html Hier vindt u ook nog verdere toelichting op de enting. Of via onze site www.pkv-burgum-eo.nl Vul het formulier nauwkeurig in, waarbij u voor jonge dieren kunt volstaan met het invullen van het eerste en het laatste ringnummer. Doe het duidelijk leesbaar: door te typen of met zwarte pen te schrijven. Zorg dat de formulieren in tweevoud klaar liggen.

De kosten bedragen € 15,00 all-in en ongeacht het aantal dieren. Dit bedrag moet voldaan worden tijdens het bezoek.

De enting wordt gedaan door Dierenartsencombinatie Burgum/ Garyp, Tuskendyken 41, 9251 LX te Burgum. Inlichtingen en opgave bij:

Wiebren de Jong

Mounewei 15

9286 EH Twijzel

Tel. 0511 – 543226 of 06-57331316 (bij voorkeur ‘s avonds)

e-mail: wiebren.jong@planet.nl

 

Meer fokkers met RVHD2

Geachte leden PKV Burgum,

De afgelopen weken blijven de berichten bij de KLN over RVHD2 via telefoon, e-mail en fax binnenstromen.

In het gehele land zijn uitbraken van acute sterfte in de stallen van konijnenfokkers. Meer dan de helft tot driekwart van de aanwezige konijnen liggen daar plotseling dood in het hok met kop achterover en toch in goede conditie.

Alarm: RVHD nieuwe type 2, een virusziekte waar geen medicijnen tegen bestaan. Alleen door voorbehoedend enten zorgt u, dat de dieren goed beschermd zijn.

Neem contact op met uw dierenarts voor de juiste beschermingsmaatregelen. Ga in ieder geval zo snel mogelijk preventief vaccineren, dat is de enige oplossing!

De vaccins die werkzaam zijn, kunt u vinden op de site van de Faculteit Diergeneeskunde afdeling Bijzondere dieren.

Vaccins als arvilap en novarvilap geven in ieder geval goede bescherming.

Deze ziekte is niet meldingsplichtig.

Bestuur PKV Burgum

Excursie melkveebedrijf Fam. den Hartog Kollum

Zaterdag 2 april hebben de leden en andere geïnteresseerden een zeer interessante en leerzame excursie gehad bij fam. den Hartog te Kollum.
Den Hartog vertelde vol passie zijn verhaal over de bedrijfsverplaatsing naar Kollum. En hou ze zijn gegroeid van 80 melkkoeien en 34 ha. land naar 500 melkkoeien met bijna 300 ha. land nu samen met 4 fulltime medewerkers. Alles tot in de puntjes verzorgd, en goed doordacht dit alles in balans met natuurbeheer en koe welzijn.
Fam. den Hartog bedankt!

Hier enkele foto’s

image3 image4 image5 image6