Nieuwsbrief nr. 8 van oktober 2021

Beste leden van PKV ‘Burgum e.o.’

Hierbij sturen we jullie onze 8ste nieuwsbrief van 2021.
Een nieuwsbrief met allerlei nieuwtjes en verslagen.
Maar ook een nieuwsbrief waar jullie iets mee moeten.
Althans, we hopen dat jullie in actie komen naar aanleiding van deze brief.
Het betreft twee actiepunten:
– Op PKV ‘Burgum e.o.’ stemmen bij de actie Rabo Clubsupport.
– Inschrijven voor onze open ééndaagse clubshow op 20 november.
Willen jullie ons steunen?
Graag!
Reageer dan op één of beide oproepen!
Veel leesplezier toegewenst!

Namens het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’
Wiebren de Jong

De nieuwsbrief vindt u door op deze  rode tekst te klikken.

Vraagprogramma Tytsjerksteradielshow 20 november 2021

Beste leden van PKV ‘Burgum e.o.’

Hierbij sturen we u ons vraagprogramma en inschrijfformulier voor de 78ste Tytsjerksteradielshow op 20 november 2021. Het programma is klaar en we zijn er trots op. Vooraf noemen we u een aantal bijzonderheden:

–        We denken dat we een excellent corps aan keurmeesters gecontracteerd hebben.

–        Het inschrijfgeld voor onze show is als vanouds gering is: als we maar kostendekkend zijn.

–        De gezelligheid tussen fokkers en het welbevinden van onze dieren staat voor ons voorop.

–        Om deze twee doelen te realiseren, experimenteren we dit jaar met een ééndagshow.

–        Daarbij willen we u de hele dag uitnodigen.
         U kunt bij het keuren van uw dieren en de dieren van anderen aanwezig zijn.

–        Om ontspannen onderling en met de keurmeesters te praten eten we tussen de middag samen.

–        Bij binnenkomst op 20 november in sportzaal ’t Heech te Noardburgum ontvangt u een mini- catalogus.

–        Na afloop van onze open clubshow krijgt u een uitslagenoverzicht mee.

We rekenen op uw inschrijvingen! We kijken uit naar uw komst.
Wij zorgen graag voor een prima organisatie, een prettige omgeving en een goede verzorging van dier en mens.

Tot ziens op 20 november te Noardburgum.

 

Met vriendelijke groeten,

Namens PKV ‘Burgum e.o.’

Wiebren de Jong

Klik op de rode tekst om het vraagprogramma en het inschrijfformulier te openen.

Vraagprogramma Tytsjerksteradielshow 2021

Inschrijfformulier keuring 20 november 2021

Uitnodiging jaarvergadering 2021 met bijlagen en verslag Jongdierendag 2021

Geachte leden van PKV ‘Burgum e.o.’

Hierbij willen we jullie u uitnodigen voor onze jaarvergadering op woensdag 6 oktober in dorpshuis ‘De Balstien’ te Noardburgum.
Aanvang om 19.45 uur.
 U ontving deze uitnodiging al eerder via de nieuwsbrief van augustus jl.
Naast een presentatie door iemand van Het Fryske Gea bent u in de gelegenheid om uw zegje te doen over onze vereniging en het bestuur. Tevens wil het bestuur zich graag verantwoorden over haar beleid gedurende 2020 en 2021.
Tenslotte is er thee, koffie en zijn er in de pauze bitterballen.
We hopen u woensdagavond te ontmoeten bij de jaarvergadering.

Namens het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’

Wiebren de Jong
Voorzitter

Bijlagen:
Uitnodiging jaarvergadering 6 oktober 2021
Verslagen bestuursvergaderingen 2020
Verslagen van bestuursvergadering 2021
2019 04 04 Verslag jaarvergadering 4 april 2019

De konijnen worden dan dinsdagavond 5 oktober door dierenarts Erik Apperlo geënt.
Enten van konijnen 5 oktober 2021

Verslag Jongdierendag 2021

Klik hier voor het verslag van de Jongdierendag van 24 september 2021 en enige foto’s.

 

 

Nieuwsbrief nr. 7 van september 2021

Er is weer een Nieuwsbrief van de voorzitter.
Ook deze keer weer verenigingsnieuws, verslagen, belangrijke ontwikkelingen en een mooi verhaal over de kippenhouderij. Kijk onder de rubriek Nieuws om de Nieuwsbrief en bijlagen te lezen.
Of klik hier.

Onderwerpen:
Voorwoord.
Verslag bestuursvergadering 31 augustus 2021.
Nieuw jeugdlid.
Kooien.
Enten van konijnen.
Kleintje Jongdierendag 16 juli 2021.
Overleg met omringende verenigingen.
Rabo Club Support 2021.
Jaarvergadering.
Uitnodiging jaarvergadering.
Morgen weer spelen?
Hoenderenten.
Jongdierendag vrijdagavond 24 september 2021.
Tytsjerksteradielshow zaterdag 20 november 2021.
Onze website.
Tatoeëren van konijnen.
Reacties.

 

Nieuwsbrief nr. 6 van juli 2021

Kijk voor het laatste nieuws onder het tabblad Nieuws.
Daar vindt u de nieuwsbrief nr. 6 van juli 2021 van de voorzitter over belangrijke zaken zoals kleintje jongdierendag, de jongdierendag in september 2021, het enten van konijnen in augustus 2021 en het hoenderenten. Ook vindt u daar de inschrijfformulieren.

Ophokplicht in Nederland ingetrokken per 6 juli 2021

Ophokplicht in Nederland ingetrokken

Vanaf vannacht, 6 juli om 00:00, wordt de afscherm- en ophokplicht in de overige regio’s in Nederland ingetrokken. Dat heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag aan de pluimveesector meegedeeld.

De afgelopen weken zijn er geen besmette wilde vogels meer gevonden en lijkt zich een dalende trend in Nederland en andere lidstaten voor te doen. Minister Schouten acht het verantwoord om de ophokplicht op te heffen gezien de lagere veterinaire risico-inschatting, de dierenwelzijnsaspecten en de financiële situatie voor de pluimveehouders.

Een aantal maatregelen blijft ondanks het besluit tot opheffen van de ophokplicht in stand. Het is van groot belang dat alle houders passende hygiënemaatregelen in acht blijven nemen, omdat dit het belangrijkste middel is om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. De eerder aangescherpte meldcriteria om een verdenking van AI te melden blijven ook van toepassing. Net als de maatregel om strooisel op eendenbedrijven af te dekken.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit blijft de situatie volgen en zal wanneer de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, de deskundigengroep dierziekten opnieuw raadplegen.

Voor vragen en antwoorden, klik hier.

Broedmachine en dierbenodigdheden met korting 10%. Testverslag budget broedmachine HHD 36.

Bij het kopen van een goede broedmachine loopt men vaak aan tegen een vrij hoge prijs. Toch is het mogelijk een kwaliteitsbroedmachine te kopen voor een prijs van rondom € 120. Meestal heb je dan een inlegcapaciteit van hooguit 12 eieren. Ik ben via een fokker die broedeieren van Indische Loopeenden bij mij heeft gekocht in aanraking gekomen met een broedmachine die niet duur is, maar toch hele beste broedresultaten oplevert. Ik heb deze broedmachine inmiddels zelf ook gekocht en getest. Mijn ervaringen deel ik met u door middel van het bijgaande verslag.
Over de uit te voeren test heb ik contact gehad met de leverancier iBought.
Ik heb daarbij meegedeeld dat ik deze tests weliswaar op persoonlijke titel doe, maar dat de resultaten ervan, ongeacht de uitslag dan zouden worden gepubliceerd op onze website. Het mooie is dat de resultaten van mijn onderzoek heel positief zijn. Hoe dat zit leest u in de bijlage door op de link hieronder te klikken. Dit alles sprak iBought zodanig aan dat besloten is de leden van onze vereniging en de lezers van onze website een korting aan te bieden op alle dierenbenodigdheden. Dus niet alleen broedmachines maar ook dierbenodigdheden zoals een kippenren, voerbakken en andere zaken voor de kleindierliefhebber.
Heeft u belangstelling ? Lees dan de uitkomst van de testen en ontdek de kortingscode in het testverslag.

Noardburgum, 15 april 2021
Met een vriendelijke groet,

Jan Westerhof

Testverslag met kortingscode (klik op de rode tekst):
Broedmachine test HHD 36

Yn é Loads al meer dan dertig jaar!

Het familiebedrijf is verbonden met de dierenliefhebbers in de wijde omtrek. En dat niet alleen, jaar in jaar uit sponsoren zij met onder anderen het verstrekken van voer gedurende de jaarlijkse tentoonstellingsdagen onze vereniging. En daar zijn wij hun zeer erkentelijk voor!

Het bedrijf bestaat ruim al meer dan 30 jaar, daarbij is de datum 19 januari ( de startdatum van het bedrijf destijds) steeds weer een mijlpaal. En nu is namens de vereniging onze penningmeester langs gegaan met een bloemstuk om het familiebedrijf te feliciteren en onze erkentelijkheid te benadrukken, ze hebben het verdiend!

Lees het verslag door op de rode tekst te klikken:
Jubileum 2021 Yn e Loads pdf

 

 

Leuke publicaties voor de kleindierliefhebber!

Met dank aan Jan Posthumus de volgende leuke tips! 

Door de Vlaardingse Pluimvee en Konijnenliefhebbers Vereniging wordt interessante actuele informatie gegeven voor kleindierenliefhebbers over
vele uiteenlopende zaken die van belang zijn voor de fokkerij en verzorging van kleindieren. Heeft u belangstelling dan kunt u zich aanmelden via de
website van de vereniging. Klik dan op de volgende link: https://vpkv.net/#
U komt dan op de website van de vereniging waar u zich kunt aanmelden voor gratis e-mails.

Verder is er een nieuw digitaal blad  genaamd “De Kippenliefhebber”.
U kunt hiervan kennis nemen door te klikken op de hierna volgende snelkoppeling: https://www.avicultura.eu/books/4-dekippenliefhebber
Oook hier heeft u de mogelijkheid om u gratis te abonneren. Dit digitale blad is een gratis uitgave van Avicultura. Inmiddels zijn hiervan twee uitgaven verschenen.

 

 

De rat en de bunzing.

Winter 2020.

In mijn schuur hoorde ik geratel en geritsel.
Achter de wand. Dus ik kon er niet bij.
Wel was er een gaatje onder de fundering.
Klein en niet echt opvallend.
Hooguit 7 cm hoog en 14 cm breed.
Met wat zand ervoor dat was uitgegraven door de bewoner en naar buiten geduwd. Omdat ik niet zeker wist of het een rat was, heb ik een wildcamera neergezet. De volgende ochtend heb ik de beelden bekeken.
Het zijn unieke opnamen geworden lijkt mij.
Ik heb van de opnamen een filmpje gemaakt en dat op YouTube gezet.
Wilt u het bekijken? Kunt u zelf zien wat u ervan vindt.
Zo ja, laat dan ook even een reactie achter op YouTube als u het leuk vindt.
Hierna de snelkoppeling: Rat en bunzing.https://www.youtube.com/watch?v=5aL0gae0k6k
Veel kijkplezier!

Vriendelijke groet,
Jan Westerhof