Gekke vogels met humor!

Even wat anders dan de regen, wind en donkere dagen rond Nieuwjaar. Gekke vogels die zelf grapjes maken, uitbundig lachen, muziek maken, op een deur kloppen, het licht uit doen, aan doen, uit doen, lief zijn….of chagrijnig. Wat al niet…leuk filmpje voor ongeveer 14 minuten heerlijke ontspanning.

 

Koeien die van muziek houden.

Dat dieren muziek waarderen kunnen en er bijvoorbeeld rustig van kunnen worden als de uitvoering ervan een gevoel van harmonie en vreugde bewerkt, dat komt ons niet vreemd voor. De link hieronder brengt u naar een accordeonist die muziek maakt en de reactie daarop van een koe in een Alpenweide.

Nieuwsbrief nr. 8, december 2023

Nieuwsbrief no. 8, december 2023

Het zijn de laatste dagen van 2023. De kerstdagen zijn achter de rug en we maken ons op voor een afscheid van het oude jaar en de start van het nieuwe jaar. Op die overgang van oud naar nieuw sturen we u een nieuwsbrief. Dat kan want we hebben nieuws, namelijk een verslag van onze gezamenlijke bestuursvergadering. Een vergadering waarin de evaluatie van onze open clubshow van 18 november jongsleden centraal stond.

Bovendien biedt deze nieuwsbrief ons de kans om u veel heil en zegen voor 2024 toe te wensen. En dat we samen een vruchtbaar fok- en tentoonstellingsseizoen mogen meemaken.

Veel leesplezier,
Namens de besturen van KV Trynwâlden en PKV Burgum e.o.

Wiebren de Jong

Nieuwsbrief no. 8 december 2023

Herzien testverslag budgetbroedmachine.

In april 2021 heb ik een budgetbroedmachine getest en daarvan verslag gemaakt. Lezers van onze website hebben soms vragen over het instellen van de luchtvochtigheid en andere praktische zaken bij dergelijke machines die vaak  zijn uitrust  met een lade waarin dan water kan worden gedaan. Doet men de lade dicht dan loopt het vochtpercentage snel op tot meer dan 60% relatieve luchtvochtigheid. Als u op  onderstaande rode tekst klikt vindt u nadere informatie en adviezen hoe u kippen- en eendeneieren kunt uitbroeden, met name in een HDD 36 en vergelijkbare broedmachines. Deze goedkopere machines zijn vaak van Chinese fabrikanten en ruim verkrijgbaar op internet en bij dierenspeciaalzaken.

28 november 2023, Jan Westerhof

Nadere informatie vindt u hier.

 

Nieuwsbrief nr. 6, oktober 2023

 

Beste leden,

Hierbij sturen we jullie een nieuwsbrief met een aantal verslagen. Bijvoorbeeld een verslag van de ledenvergadering d.d. 18 oktober en verslagen van de huiskeuringen hoenders d.d. 19, 20 en 21 oktober. Ook leest u enige informatie over de komende Dierenparade Noordshow. Belangrijkste nieuws is de vraag om u op te geven voor de 79ste Tytsjerksteradielshow van 18 oktober aanstaande.
U kunt tot 4 november (volgende week zaterdag, dus) uw dieren nog aanmelden bij Johannes Looijenga. Tenminste als er nog plaats is. We willen u oproepen om ons te helpen met de opbouw van onze open tentoonstelling. Dat doen we op vrijdagmiddag 17 november vanaf 13.00 uur. Misschien lukt het u om ons een paar uurtjes te helpen. Meldt u dan even aan bij Tonnie Bakker, tel 0511 – 452283 of 06 – 13029966. Wie doet er mee? Heel graag! Veel leesplezier en een goed weekend toegewenst.

Namens het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’

Wiebren de Jong

Klik hier voor het bericht met de bijbehorende bijlagen.

Herinnering gezamenlijke ledenvergadering 18 oktober 2023 om 19.45 uur

Herinnering Uitnodiging

Hierbij nodigen we u uit voor een gezamenlijke ledenvergadering van KV ‘Trynwâlden’ en PKV ‘Burgum e.o.’ op woensdagavond 18 oktober om 19.45 uur. Plaats van handeling: dorpshuis ‘De Balstien’, Van Cronenburgweg 1, 9257 VW Noardburgum.

Tijdens deze ledenvergadering staat onze gezamenlijke open ééndagskeuring van 18 november centraal, de 79ste Tytsjerksteradielshow. We willen u deze avond meenemen in de voorbereiding op dit evenement. Met andere woorden: samen de kar trekken.
Zie onderstaande agenda.

We zoeken uw steun in woord en gebaar.

Last but not least: kennismaken met elkaar en er een gezellige avond van maken. Dus hierbij bent u van harte uitgenodigd voor deze ledenvergadering van 18 oktober om 19.45 uur te Noardburgum.

Namens de besturen van

KV ‘Trynwâlden’ en PKV ‘Burgum e.o.’

AGENDA

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken. ?
 4. Korte terugblik op ontstaan samenwerking PKV Burgum en Trynwâlden
 5. Show 2023 bespreken en doornemen.
  1. Globaal doornemen draaiboek
  2. Aanpassingen prijzenschema
  3. Uitvoering (waar zijn nog mensen nodig)
 6. Werven sponsors/adverteerders Tytsjerksteradielshow 2024
 7. Datum jongdierendag 2024, voorstel 13 september
 8. Datum Tytsjerksteradielshow 2024, voorstel 23 november
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.