Tytsjerksteradielshow 2017 (75 jaar)

Winnaars Tytsjerksteradielshow

Rasgroep…………………..  Inzender…….  Woonplaats…..
Konijnen   F. v/d Veen  Burgum
Hoenders  C. Tuinstra  Kootstertille
Dwerghoenders  A. v/d Bos  Oosterwolde
Cavia’s  R. de Vries  Buitenpost
Sierduiven  A. Helder  Drogeham
Watervogels  A. Mus  Minnertsga
Serama’s  J. Venema  Zwaagwesteinde
Eieren  J. Westerhof  Noardburgum
Penning van CvKoning  A. Hagedoorn  Damwoude

   

 

 

Uitnodiging

voor de Tytsjerksteradielshow en 75 jarig bestaan van PKV ‘Burgum e.o.’

Het tentoonstellingsseizoen komt weer op gang. Er liggen alweer verschillende vraagprogramma’s voor kleindierententoonstellingen op mijn bureau. Ook PKV ‘Burgum e.o.’ wil niet achterblijven en stuurt u hierbij een vraagprogramma voor onze Tytsjerksteradielshow, die we voornemens zijn te houden van donderdag16 t/m zaterdag 18 november aanstaande.

Vorig jaar, in 2016, stonden we ook in de startblokken. Alles was geregeld. Maar liefst 724 dieren van 88 inzenders gingen onze kooien bevolken. Nog niet eerder hadden we zoveel inzendingen. We waren dolenthousiast. Echter, ongeveer 24 uur voordat de inzenders hun dieren zouden afleveren bij sportzaal ’t Heech’ te Noardburgum sloeg het noodlot toe. Vogelgriep, het exposeren van sierpluimvee en watervogels werd per direct verboden! Onze droom viel in duigen! Het werd een halve show met alleen konijnen, duiven en cavia’s.

Terugblikken heeft weinig zin. We kijken weer vooruit! Samen zetten we de schouders er weer onder. We doen er zelfs een schepje bovenop. Als Pluimvee-  en KonijnenfokkersVereniging Burgum e.o. willen u hierbij uitnodigen om in te schrijven voor onze Tytsjerksteradielshow van 16 t/m 18 november. Het zou jammer zijn als u dat niet deed en het is om verschillende redenen onverstandig. Fokkers, die al sinds jaar en dag inzenden naar de Tytsjerksteradielshow weten waarom het de moeite waard is. Wie éénmaal naar onze show inzendt, komt meestal terug.

Dit jaar is een bijzonder jaar: we bestaan 75 jaar. En dat willen we beslist niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De gehele tentoonstelling staat in het teken van het getal 75. Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar slechts 75 cent per dier! Elke keurmeester verdeelt een extra prijs: een prijs waarin het getal 7 ½ verwerkt is. De traditionele lootjes kosten deze keer 75 cent. Verschillende prijzen in de loterij hebben met 75 te maken. Voor elke inzender is er een geweldig en duurzaam cadeau. In de kantine kost bijna alles € 0,75. We streven naar 750 dieren. Tijdens het draaiend rad staat het getal 75 centraal. We stellen minimaal 75 eieren ten toon, welke ook van een beoordeling zijn voorzien. De kampioen per diergroep verdient maar liefst € 75,00 (bij minimaal 75 dieren per diergroep). Tenslotte hebben we als superprijs een herinneringmedaille van de Commissaris van de Koning ontvangen. Het kan niet op, dus!

Bijzonder is dit jaar de eierenkeuring. Hoenderfokkers worden uitgenodigd 5 eieren in te leveren tijdens het inkooien. We rekenen op minimaal 75 eieren van 15 soorten kippen. De eieren worden tentoongesteld en ze worden vakkundig gekeurd. Er zijn geen inschrijfkosten. Het is vast heel bijzonder om zoveel verschillende eieren bij elkaar te zien.

Genoeg redenen om uw dieren enkele dagen aan onze zorgen toe te vertrouwen. Nog even een paar (andere) kwaliteiten van onze show op een rij.

 • De Tytsjerksteradielschow kenmerkt zich door haar intieme, gemoedelijke karakter.
 • De show in sportzaal ’t Heech te Noardburgum maakt gebruik van een uitstekende accommodatie: het is er schoon, er zijn ruime looppaden, ruime kooien, een gezellige aankleding, ruim voldoende licht, het is tijdens de openingsuren warm, maar tegelijk lekker fris voor de dieren.
 • Het inschrijfgeld is zeer laag (75 cent per dier).
 • De prijs voor het beste dier per diergroep bedraagt € 75,00 (minimaal 75 dieren per diergroep)
 • Er is voor iedereen wat wils: grote en kleine konijnen, grote hoenders, dweg-
  hoenders, cavia’s, watervogels, duiven, kwartels,…..
 • Voor een praatje, een klein hapje en een drankje komt u niet aan het verkeerde
  adres: het is gezellig tussen de kooien, maar ook in de uitstekende kantine waar koffie, frisdrank, bier, een borreltje, een gehaktbal, enz. beschikbaar zijn.
 • Van inschrijving tot uitkooien is alles perfect geregeld door de tentoonstellingssec
  retaris: dit loopt al jaren als een geoliede machine.
 • Inzenders van de Tytsjerksteradielshow genieten nationale en internationale
  bekendheid: het zijn fokkers die her en der in den lande hoge predicaten behalen en waarvan goede fokdieren zelfs over onze grenzen zijn verkocht.

Op basis van bovenstaande aanbevelingen willen we iedereen van harte uitnodigen om met zijn/ haar dieren deel te nemen aan de Tytsjerksteradielshow 2017 te Noardburgum van 16 t/m 18 november. Het is een open tentoonstelling. We vragen alle erkende rassen en kleurslagen konijnen, cavia’s, hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels en sierduiven, in oud en jong zowel vrouwelijk als mannelijk.

Ook dit jaar rekenen we weer op u! Uw dieren zijn in vertrouwde handen. Tot ziens tijdens het inkooien op woensdagmiddag en –avond 15 november aanstaande. 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Wiebren de Jong

 

Voor verdere info verwijzen we u naar het vraagprogramma.
De links om het vraagprogramma en inschrijfformulier te downloaden vindt u rechts onder documenten.

De belangrijkste data en tijdstippen op een rij!
Wat:    Tytsjerksteradielshow 2017
Wanneer:  donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 november
Plaats:  sportzaal ’t Heech, Reitdekkerstrjitte 49, 9257 WP Noardburgum.
  Telefoon: 0511-474635
Inschrijven: tot en met 3 november. 
Inkooien: woensdag 15 november tussen 18.00 en 20.00 uur
Keuringsdag: donderdag 16 november
Open:    donderdagavond van 19.00 – 22.00,
  vrijdag van 10.00 – 22.00 uur en
  zaterdag van 10.00 – 15.30 uur.
Verkoopbureau: vrijdag van 12.00 tot 21.30
  zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur. 

Tytsjerksteradielshow 2016

Tytsjerkstradielshow 2016,

Een recordaantal van 725 kippen, sierduiven, cavia’s, watervogels en konijnen zou te zien op de jaarlijkse tentoonstelling van PKV Burgum en Omstreken. Nog nooit eerder in het 74 jarig bestaan waren er zoveel inschrijvingen. Alle ingrediënten waren aanwezig om er een prachtig spektakel van te maken……… Ware het niet dat de vogelgriep op de valreep nog roet in het eten gooide, door een tentoonstellingsverbod mogen kippen en watervogels niet geëxposeerd worden.

Het bestuur besloot vanwege het respectabele aantal van circa 450 sierduiven, cavia’s en konijnen dat de show wel “gewoon” door moest gaan. Deze show wordt traditiegetrouw gehouden in Sporthal it Heech te Noardburgum. Op donderdag 17 november zijn de dieren beoordeeld door een deskundig keurmeesterskorps. De algemene kwaliteit was uitstekend,  dit is niet verwonderlijk aangezien de fokkers uit de regio staan ook in landelijk verband hoog staan aangeschreven . De volgende dieren/fokkers hebben uiteindelijk gewonnen:

 • Fraaiste sierduif; Portugese Tuimelaar, K. Joustra te Tytsjerk
 • Fraaiste cavia; Gladhaar, R. de Vries te Buitenpost
 • Fraaiste konijn; Rijnlander, J. Heeringa te Dokkum
 • Fraaiste konijn jeugdlid: Rixt Jongstra te Siegerswoude

Alle jeugdleden werden door dhr. R. Hofstede uit Buitenpost in het zonnetje gezet. Hij had voor de jeugdige fokkers een aanmoedigingsprijs beschikbaar gesteld.  Volgend jaar bestaat de vereniging 75 jaar, het bestuur is voornemens een dit op gepaste wijze te vieren.

 

Geen Hoenders en watervogels op de Tytsjerksteradielshow 2016

Geachte lezers,

Vanaf heden geldt een landelijk tentoonstellingsverbod voor (sier)pluimvee en watervogels.
Bij een aantal watervogels in het recreatiepark Plaswijckpark in Rotterdam is het vogelgriep type H5N8 vastgesteld. Deze vogels zijn inmiddels geruimd.
Gelet op deze besmetting en de vele besmettingen in de rest van Europa, zijn alle jaarbeurzen, markten, wedvluchten, culturele evenementen, tentoonstellingen, keuringen en andere tijdelijke verzamelingen verboden, voor zover daar pluimvee of watervogels op één plaats worden verzameld. Hoe lang dit verbod geldt is nog onbekend.
Het ministerie Economische Zaken neemt aanvullende maatregelen op de reeds afgekondigde maatregelen, om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken.
Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de door hen gehouden vogels. Alleen strikt noodzakelijke toegang van vreemden in het kader van diergezondheid en dierenwelzijn is toegestaan, zoals het bezoek van een dierenarts. Bezoekersregistratie is dan verplicht.
Tentoonstellingen voor konijnen, cavia’s, duiven en kleine knaagdieren kunnen wel doorgaan.

bron: http://www.sierduif.nl/kj3/index.php/nl/  en http://www.kleindierliefhebbers.nl/

Dit houdt in voor onze show van 17-19 november 2016 dat er GEEN hoenders, serama’s en watervogels zullen zijn. De show wordt WEL gehouden voor de konijnen, cavia’s en duiven.

het bestuur.

Clubshow (Tytsjerksteradielshow) 2015

Hieronder vind u de links naar de documenten. Klik op onderstaande linken.

[Vraagprogramma]

[Catalogus]

Dit jaar weer een prachtig aantal van 570 dieren op de Tytsjerkstradielshow! Nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Inzenders bedankt!!

Weer een prachtig mooi aantal kippen, sierduiven, cavia’s, watervogels en konijnen was te zien op de jaarlijkse tentoonstelling van PKV Burgum en Omstreken. Jaarlijks organiseert de vereniging een tentoonstelling in sporthal it Heech. De landelijke aantallen op de tentoonstellingen lopen terug, dit is een landelijke tendens, desondanks blijft het aantal dieren op deze show stabiel.

Op donderdag 12 november zijn de dieren beoordeeld door een deskundig keurmeester korps. De algemene kwaliteit was gemiddeld, met een aantal uitschieters. De dieren die hebben gewonnen zijn mooi verwoord in “Nieuwsblad Noordoost Friesland”.

Ritske1

Aandenken voor 75 jarig lidmaatschap tijdens Tytsjerkstradielshow | nieuwsbladnof
Ritske Hofstede krijgt een aandenken van Jasper Smelt (voorzitter Kleindierliefhebbers Nederland) vanwege het feit dat hij 75 jaar lid is van de bond.

Aandenken voor 75 jarig lidmaatschap tijdens Tytsjerkstradielshow | nieuwsbladnof

BURGUM – PKV Burgum en omstreken hield op 12 en 13 november de jaarlijkse Tytsjerkstradielshow. Dit jaar werden ruim 550 dieren ingeschreven en door deskundige keurmeesters van een beoordeling voorzien. Een groep enthousiaste vrijwilligers zorgde ervoor dat de dag vlot verliep. De organisatie was erg tevreden met het aantal ingeschreven dieren, met name gezien de landelijke cijfers waarin een duidelijke daling van het aantal fokkers en dieren is te zien.
 
Op donderdag 12 november werd de show geopend door Jasper Smelt, de voorzitter van de landelijke bond van kleindierliefhebbers. Tijdens deze opening stond Ritske Hofstede uit Buitenpost centraal, hij is maar liefst 75 jaar lid. Een uniek feit: dergelijke jubilea zijn tot nog toe maar zelden voorgekomen. Dhr. Hofstede is een veelzijdig en markant man, die altijd in is voor een praatje en bovendien zorgt dat de jeugdleden nooit zonder een prijs of aandenken naar huis gaan. De vereniging hoopt nog jaren een beroep te kunnen doen op zijn kennis en kunde.
 
De winnaars van de show zijn:
 
Mooiste duif: Portugese Tuimelaar U97. Fokker/eigenaar K. Joustra uit Tytsjerk
Mooiste grote hoender: Leghorn F96. Fokker/eigenaar: H. Brinkman uit Twijzel
Mooiste dwerghoender:  Plymouth Rockkriel F96. Fokker/eigenaar: T. Polet uit Noardburgum
Mooiste watervogel: Toulouse Gans F96. Fokker/eigenaar: H. v.d. Boon uit Noardburgum
Mooiste cavia: Gladhaar. Fokker/eigenaar: R. de Vries uit Buitenpost
Mooiste konijn Thüringer, predikaat U98. Fokker/eigenaar: R. Prins uit Burgum
 
Bron: http://www2.rtvkanaal30.nl/index.php/nieuws-uit-de-regio/15706-uitslagen-tytsjerkstradielshow-2
 

School-1
School-2

 

Winnaars:
CBS Immanuel
1e prijs Geert van der Veen
2e prijs Nienke Bouma
3e prijs Lusanne

De Oerstek
1e prijs Anieke Koop
2e prijs Afke Wobbes
3e prijs Dennis Behrani

 

 

 

Clubshow (Tietsjerksteradielshow) 2014

Hieronder vind u de links naar de documenten. Klik op onderstaande linken.

[Vraagprogramma]

[Inschrijfformulier-word]

[Catalogus]

577 dieren op de Tytsjerkstradielshow!

Een prachtig mooi aantal kippen, sierduiven, cavia’s, watervogels en konijnen was te zien op de jaarlijkse tentoonstelling van PKV Burgum en Omstreken. Jaarlijks organiseert de vereniging een tentoonstelling in sporthal it Heech. De landelijke aantallen op de tentoonstellingen lopen terug, dit is een landelijke tendens, desondanks blijft het aantal dieren op deze show stabiel. Het aantal leden is de afgelopen jaren zelfs nog iets gestegen.

Op donderdag 13 november zijn de dieren beoordeeld door een deskundig keurmeester korps. De algemene kwaliteit was gemiddeld, met een aantal uitschieters. De volgende dieren/fokkers hebben uiteindelijk gewonnen:

Winnaars:

 • Fraaiste grote hoender; Leghorn, H. Brinkman te Twijzel
 • Fraaiste dwerg hoender; Antwerpse Baardkriel, T. Vellema te Veenwouden
 • Fraaiste sierduif; Prachener kanik, P.G. Hoekstra te Damwoude
 • Fraaiste cavia; Gladhaar, R. de Vries te Buitenpost
 • Fraaiste watervogel; Kwaker, H. Gulmans te Burum
 • Fraaiste konijn; Vlaamse Reus, S. Hansma te Surhuizum

Kleurwedstrijd, hieronder volgen de prijswinnaars.
OBS:

 • 1e prijs; Willyanne
 • 2de prijs; Rienk
 • 3de prijs; Fenna

CBS:

 • 1e prijs; Laura
 • 2de prijs; Charlotte
 • 3de prijs; Ilse

Clubshow 2012

Inzenders en bezoekers.

Ook hierbij willen we jullie bedanken voor jullie deel in onze geweldige kleindiershow (Tytsjerksteradielshow). Er waren maar liefts 623 dieren (Cavia’s, Sierduiven, Serama’s, Konijnen, Hoenders en Dwerghoenders). De show werd geopend door burgemeester Ter Keurs (gemeente Tytsjerksteradiel). Tevens werden door de burgemeester de prijzen uitgereikt aan de winnaars. Zodra de foto’s op internet staan wordt de link ook op dit bericht geplaatst.

Catalogus: Klik op [Link]
Foto’s: Klik op [Link] , en klik dan op de foto boven de tekst “Clubshow”.

De prijswinnaars zijn:
Konijnen: R. Prins uit Burgum met een Thüringer

Cavia’s: A.J. Valk uit Eastermar met een Gladhaar Cavia
Duiven: S. Kommerie uit Metslawier met een Vliegtippler
Grote Hoenders: H. Brinkman uit Twijzel met een Leghorn
Dwerg Hoenders: E. Meinema uit Zwaagwesteinde met een Watermaalse Baardkriel
Serama’s: K. Dillema uit Walterswald 

De leerlingen van de scholen uit Noardburgum waren uitgenodigd voor een rondleiding. De door hun gemaakte tekeningen van kleindieren zijn beoordeeld. PKV Burgum e.o. heeft hiervoor prijzen beschikbaar gesteld. Dit jaar gingen de prijzen naar de volgende leerlingen:

OBS de Oerset:
Annebrecht Zwaaagstra 6 jaar
Aniel Homan, 7 jaar
Daniël de Hoop, 8 jaar
 
CBS Immanuel:
Hinke v.d. Boon, 11 jaar
Durk van der Veen, 10 jaar
Sjoukje de Haan, 10 jaar  

Het was voor A. Hijma zijn laatste show als keurmeester. Als dank voor zijn inzet als keurmeester werd hij in het zonnetje gezet. Zie hieronder.
 

Clubshow 2012 vraagprogramma

In november hebben we als PKV Burgum weer onze jaarlijkse show. Dit jaar staat ons 70 jarig bestaan centraal. We willen er een speciale show van maken. Hieronder ziet u de links waarmee u onder andere het vraagprogramma kunt downloaden.
In het vraagprogramma zijn geen Serama’s opgenomen, maar ze zijn zeker welkom op onze show!!

Clubshow 2012
Vraagprogramma: [Vraagprogramma] (Boekvorm)
Vraagprogramma: [Vraagprogramma] (A4)

Inschrijfformulier: [Inschrijfformulier]
Catalogus:
Foto’s:

Leden, inzenders en andere belangstellenden,

Vroeger gingen we op schoolreisje. Met de bus naar Assen of Appelscha. Of misschien wel naar de dierentuin in Emmen. Of op een boerenwagen naar een speeltuin in de buurt. Of op de fiets langs een paar jeugdherbergen. Vul maar in. We weten het allemaal vast nog wel. 

Wat keken we uit naar ons schoolreisje! Je leefde er naar toe. Als kind maakte je je zorgen of alles wel goed zou komen. ’s Morgens heel vroeg was je wakker, want stel je voor dat jij je zou verslapen. Met een tas vol broodjes ging je in de bus. Veelal geplet kwamen de broodjes ’s avonds weer thuis. Heerlijk. Vooral de voorpret. Dát was eigenlijk het allermooiste.

Die voorpret, die genoeglijke zenuwachtigheid hebben we nog steeds als we onze jaarlijkse open tentoonstelling op poten zetten. Vooral als het vraagprogramma de deur uit is. Hoeveel inschrijvingen zullen we ontvangen? O, zo spannend! En we willen zo graag dat onze Tytsjerksteradielshow goed verloopt en dat er veel belangstelling is. Want we zijn trots op onze open tentoonstelling. Trots op het schitterende tentoonstellingsgebouw, trots op de verzorging, trots op onze catalogus, op de sfeer rond de kooien en in de kantine, op onze vrijwilligers. We weten dat het een geoliede machine is, maar toch! Het blijft elk jaar weer spannend. Elk jaar weer die voorpret. 

Nou, we mogen weer los! De voorpret kan weer beginnen. Nog een paar nachtjes slapen en de open clubtentoonstelling van de pluimvee- en konijnenvereniging Burgum e.o. kan geopend worden. De Tytsjerksteradielshow 2012 kan los. 

Hierbij ontvangt u ons vraagprogramma wat behoort bij onze open tentoonstelling. Deze tentoonstelling willen we houden van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 november. In sportzaal ’t Heech’ te Noardburgum zullen weer kooien opgesteld staan voor grote en kleine hoenders, sierduiven, konijnen en cavia’s. 

De Tytsjerksteradielshow heeft een gezellig, intiem karakter, waar alle gelegenheid is om ervaringen uit te wisselen, dieren met elkaar te vergelijken en uit te wisselen. Dat kan tussen de kooien, maar ook in de kantine. Sportzaal ’t Heech is droog, warm, schoon en licht. Een plezier om te vertoeven. De Tytsjerksteradielshow kent een uitstekend prijzenpakket, positief gestemde keurmeesters, een overzichtelijke opstelling en een uitstekende verzorging. Bovendien meet u uw krachten met fokkers die her en der in ons land regelmatig hoge ogen gooien. Het inschrijfgeld per dier is zeer gunstig! Tenslotte is vermeldenswaard dat we dit jaar het 70 jarig bestaan van PKV ‘Burgum e.o.’ op gepaste wijze willen vieren tijdens onze open tentoonstelling. 

Op woensdagavond 14 november is het inkooien, terwijl op donderdag een selecte groep keurmeesters uw dieren tegen het licht zullen houden. 

We verzekeren u dat elk dier, naar de stand op dat moment, serieus en kritisch beoordeeld zal worden. Op donderdagavond, vrijdag en zaterdag kunt u uw predicaten en prijzen in ogenschouw nemen.

PKV ‘Burgum e.o.’ is een actieve vereniging. In sportzaal ’t Heech’ zult u grotendeels kooien aantreffen die eigendom zijn van onze vereniging. De afgelopen seizoenen heeft de vereniging een zeer compleet arsenaal tentoonstellingskooien kunnen samenstellen. Als we vereniging zijn we hier erg blij mee. Eventueel kunnen de kooien verhuurd worden. 

Een 2e punt is dat we u graag uw inschrijvingsgeld terug willen betalen. Op het inschrijfblad in dit vraagprogramma kunt u een schatting maken van het gewicht aan eieren wat tijdens de tentoonstellingsdagen wordt gelegd. De inzender die het dichtst het gewicht van de gelegde eieren benaderd, ontvangt zijn inschrijfgeld terug!. Altijd proberen. Niet geschoten is altijd mis. 

Al jaren is onze clubshow een open tentoonstelling: een ieder kan inschrijven. Dat u onze accommodatie, onze werkwijze, onze keurmeesters, de algehele verzorging van de show, ons prijzenschema en onze sfeer waardeert, blijkt uit de jaarlijkse inzendingen. Ook dit jaar rekenen we weer op u! Uw dieren zijn in vertrouwde handen.  

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Wiebren de Jong

Clubshow 2011

Clubshow 2011
Het jaarlijkse kleindierenshow was weer een echte beestenboel. De 76 inzendingen met 605 beesten waren van de partij in “ ’t Heech’’ in Noardburgum. En er zijn uiteindelijk 5 kampioenen uitgekomen.

De opbouw van de Kleindierenshow door vrijwilligers begon op woensdag 16 november en op donderdag 17 november werden de beesten gekeurd door de keurmeesters. Die avond werden de prijzen uitgereikt door Doeke Fokkema, wethouder van het CDA. Hij hield de toespraak  en opende het evenement. Ook de kinderen van de bassischolen zijn een dag op bezoek geweest en hebben daar een tekening gemaakt van een dier. De mooiste tekening kreeg een prijs. Er waren lotingen waarbij de prijzen werden aangeboden door de winkels in de buurt.

Hoe de dieren het allemaal vonden heb ik ze niet kunnen vragen, maar ze vonden de aandacht die ze kregen van deze  gezellige dagen vast wel leuk.

De uitslagen zijn:

Kampioen Sierduiven                                               S. Kommerie
Kampioen Hoenders                                                H. Brinkman
Kampioen Dwerghoenders                                       M. v/d Bijl
Kampioen Cavia’s                                                    A. v/d Zwaag – v/d Zee
Kampioen Konijnen                                                  J. Heeringa

Nog een bedankje aan alle vrijwilligers die mee hebben geholpen met dit evenement.

Vraagprogramma: [Vraagprogramma]
Inschrijfformulier: [Inschrijfformulier]
Catalogus: [Tytsjerksteradielshow]
Foto’s: [Foto’s show]