Actie “Eieren voor de Voedselbank Burgum”

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe aanfok is geboren en gaat straks aan de leg.
Veel kippenfokkers houden dan eieren over, er zijn te veel om zelf op te eten. De extra eieren gaan dan vaak naar familie, vrienden of goede kennissen. Daar is natuurlijk niets mis mee.
Maar heeft u wel eens gedacht aan de Voedselbank?”

Wij vinden een ei een vrij logisch en gewoon voedselmiddel in onze wekelijkse boodschappen. Voor wie is aangewezen op voedselhulp is dat niet het geval. Vooral nu in de Coronatijd is er veel vraag naar voedsel!
Een ei in het voedselpakket wordt ervaren als een luxe artikel voor mensen die op voedselhulp zijn aangewezen! En dat terwijl een ei zich goed leent als basis voor mooie gerechten of als vleesvervanger en eigenlijk als vanzelfsprekend deel van het voedselpakket zouden moeten uitmaken
In de voedselpakketen van de Voedselbank komen echter geen eieren voor.
Van hulpverlenende leveranciers zoals supermarkten krijgt de Voedselbank geen eieren. Die worden voldoende verkocht en er blijft geen enkel ei over voor mensen die zijn aangewezen op de voedselbank.

Mag je ongestempelde eieren verstrekken of verkopen?

Ik heb uitgezocht hoe het zit met de regelgeving in Nederland.
Eieren moeten in verband met de voedselveiligheid worden gestempeld met een stempel. Daaruit moet blijken wat voor ei het is (scharrelei, vrije uitloop etc.), wie de aanbieder is, wat de houdbaarheidsdatum is.
Binnen de EU is het zo geregeld dat eieren zonder stempel mogen worden aangeboden als de houder van de kippen niet meer dan 50 kippen heeft voor de eierenproductie.

Nederland heeft die vrijstelling niet overgenomen.
Nederland gedoogt echter bij deze maximumgrens, dat door u en mij geraapte eieren vrij worden verkocht of geschonken zonder een stempel.
Bij de eieren waarop verplicht een stempel wordt geplaatst, geldt een “te gebruiken tot” datum van 28 dagen na het leggen van de eieren.
Ik zet op de eieren die ik lever een datum(stempel) met als datum de legdatum plus 28 dagen. De Voedselbank kan met deze werkwijze uit de voeten voor wat betreft de interne regels die daar gelden voor voedselveiligheid. Bij een controle op voedselveiligheid bij de Voedselbank in Burgum is deze methode inmiddels ook goedgekeurd.

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Het zou geweldig zijn als u eieren die u over heeft wilt schenken aan de Voedselbank. Hiermee zorgt u er voor dat mensen die zijn aangewezen op voedselhulp ook eens een eitje kunnen tikken!
Ik kan u verzekeren dat u mensen hiermee echt blij maakt.
Bij het uitdelen van de voedselpakketten wordt geregeld gevraagd “Zijn er ook eieren?”. Men krijgt nu per toerbuurt af en toe wat eieren die ik heb aangeleverd, maar dat is veel te weinig.

Wilt u helpen en wilt u mee doen ?
Bel dan a.u.b. met Tineke of met Bianca Boonstra van Voedselbank Burgum op nummer 06 1336 0899.

Alvast heel hartelijk bedankt!
Met een vriendelijke groet,

Jan Westerhof

 

Foktoom Poule de Bresse kippen

Wanneer kunnen eendenkuikens die met een broedmachine zijn uitgebroed onder de lamp weg en naar buiten?

Deze vraag komt vaak naar voren bij fokkers die eendeneieren in een broedmachine hebben uitgebroed. Er zijn een aantal zaken die hierbij speciale aandacht behoeven.

Als uw kuikens nog niet voldoende veertjes hebben, kunnen ze hun lichaamswarmte nog niet vasthouden vooral ‘ s nachts niet. Veel hangt af van de buitentemperatuur en of ze een warm en beschut nachthokje hebben. Als ze zonder lamp piepend op een kluitje groeperen is het te koud en moet de warmtelamp dus nog aan. Het kan zijn dat het overdag warm genoeg is, maar dat u ’s nachts wel een warmtelamp aan moet doen.

Bovendien zijn ze nog onvoldoende beschermd tegen nattigheid omdat de vet/talgklier nog niet werkt. Die zit boven op de rug bij de staartinplant. Eenden masseren deze klier zelf en er komt dan een vettige was vrij waarmee ze hun veren insmeren. Kuikens uit de broedmachine mogen niet in te diep water waar ze in kunnen verdrinken, want hun dons zal worden volgezogen met water dan worden ze te zwaar en zakken naar de bodem.
De kuikens moeten eerst veertjes hebben ontwikkeld en hun talgklier moet werken voordat ze in dieper water mogen.

Kuikens die door een moedereend worden opgevoed krijgen een was/vetlaagje van hun moeder. Je ziet dan net als bij een auto die in de was is gezet allemaal losse waterdruppeltjes als ze nat zijn. Ze kunnen daardoor direct al in een sloot zwemmen zonder te verdrinken. Dit geldt voor alle watervogels.

Stel de kuikens zijn geboren op 18 april.
Omstreeks half mei zullen ze waarschijnlijk zonder lamp kunnen.
Het hangt af van de buitentemperatuur en ook van de ontwikkeling van de dieren. Misschien dus naar buiten, maar dan wel met een nachthokje/ beschutte afgeschermde plaats waar bijvoorbeeld geen eksters, katten, steenmarters of roeken ze kunnen pakken!

Jonge Indische Loopeenden

Uitbroeden van eendeneieren in een broedmachine.

Indische Loopeenden

Uitbroeden van eendeneieren in een broedmachine gaat heel anders dan bij kippen. Wat betreft het broeden moet u de instructies volgen bij uw broedmachine voor wat betreft watervogels. Zijn die er niet bij dan heb ik wat tips voor u. De temperatuur in een vlakbroeder moet wat hoger staan dan in een motorbroeder (dat is een broedmachine met een motor en ventilator). Voor een vlakbroeder wordt doorgaans ongeveer 37.8 C aanbevolen voor watervogels. Een motorbroeder staat voor watervogels op 37.1 C . Dat een vlakbroeder hoger moet staan komt door het feit dat de lucht in de vlakbroeder minder goed circuleert dan bij een motorbroeder.
De onderkant van het ei in een vlakbroeder zal als deze is ingesteld op 37.1 C te koel blijven waardoor het kuiken zich niet goed kan ontwikkelen.
De eerste twee dagen niet keren. Vocht plm 45%.
Gelijktijdig uitbroeden van kippeneieren en eendeneieren in dezelfde broedmachine kan niet omdat de eieren van eenden dagelijks voor langere tijd moeten worden gekoeld en dat moet niet met de kippeneieren.
Worden de eendeneieren niet gekoeld dan zullen de kuikens afsterven wegens zuurstofgebrek tijdens het broedproces. Uw broedmachine en de eieren gaan dan stinken. Goed koelen gedurende het hele broedproces dus, dat wil zeggen vanaf de tweede dag, 2 minuten, vervolgens elke dag 1 minuut extra, oplopend tot hooguit 20 minuten. U kunt de broedmachine open zetten met de eieren er in. Maar dan moet de temperatuur en het vochtgehalte weer op gang komen als u het deksel er na bijvoorbeeld 20 minuten weer op zet. Het is beter de eieren uit de broedmachine te halen en de broedmachine meteen weer dicht te doen. Zo blijven de gewenste temperatuur en  luchtvochtigheid  bewaard wat beter is voor de uitkomst van de eieren.

De broedtijd van Indische Loopeenden is 28 dagen. De avond van de 26e broeddag niet meer keren en niet meer koelen.
U mag de temperatuur lager zetten gedurende de laatste dag van het broedproces. Bij een vlakbroeder op ongeveer 37.4 C en een motorbroeder op plm 36.8C. Een lagere temperatuur vlak voor de uitkomst is beter voor het kuiken dat bij het uitkomen veel inspanning moet leveren.
Het eendenkuiken heeft bij een lagere temperatuur minder snel last van warmtestress.

De broedmachine moet de laatste twee dagen dicht blijven anders wordt de luchtvochtigheid te laag. Vocht opvoeren naar plm. 65% gedurende de laatste twee dagen. Bij het uitkomen loopt het vocht vanzelf verder op.
De broedmachine pas openen op de 29e dag of eerder als alle eieren zijn uitgekomen en de kuikens wollig en pluizig zijn opgedroogd.
U mag de kuikens niet uit het ei helpen. Als een kuiken niet zelf uit het ei kan komen is het niet sterk genoeg en sterft vaak alsnog als u heeft geholpen. Bovendien kan het zwakke kuiken de andere kuikens besmetten met ziektekiemen. Het kuiken sterft vaak uiteindelijk toch of blijft achter in de groei en is veel bevattelijker voor ziekten en besmet dan op latere leeftijd alle kuikens. De eendenkuikens kunnen probleemloos 24 uren in de broedmachine blijven. Ze hebben de eerste 24 uren geen voeding nodig en kunnen ook niet uitdrogen door de hoge luchtvochtigheid in de broedmachine.

De eendenkuikens moeten vanuit de broedmachine onder een warmtelamp worden gezet. Als die te hoog is opgehangen gaan de kuikens dicht tegen elkaar aan kruipen. Laat de lamp dan wat zakken. Gaan de kuikens hijgend in een grote wijde kring onder het centrum van de lamp weg liggen dan hangt de lamp te laag. Als u met uw hand voelt moet het een aangename warmte zijn, meestal is het dan wel goed.

De eendenkuikens moet u beslist kuikenopfokvoer voor watervogels geven.
Geen kuikenvoer voor kippen want daar zit te weinig eiwit in. Het voer maakt u rul door het met water te vermengen. Geregeld en voldoende vers water verstrekken en de opfokruimte schoonmaken. Omdat eenden altijd met water in de weer zijn is water verstrekken en de opfokruimte schoon maken een dagelijkse klus. Eendenkuikens groeien veel sneller dan kippenkuikens en zijn bij een leeftijd van 3 maanden bijna even groot als hun moeder. Uiteraard wilt u graag weten of u jonge woerden of jonge vrouwtjeseenden heeft gefokt. Na een week of zes kunt u dat nog niet zien maar wel horen. U tilt elk dier afzonderlijk op en u houdt het even vast totdat het geluid geeft. Loop bijvoorbeeld met de andere jongen in zicht een eindje weg. Als de jonge eend een duidelijk vrij hard kwaakgeluid geeft is het een vrouwtje. Hoort u een wat hees geluid dan is het een woerd.

Jan Westerhof
Noardburgum

Pas geboren Indische Loopeenden uitgebroed door moedereend.

Hoe gezond is een ei?

Lange tijd is gedacht dat door het gebruik van eieren het cholesterolgehalte in het bloed zou verhogen.

Al in 1982 toonden wetenschappers van de Amerikaanse Harvard-universiteit in een onderzoek aan dat zelfs als men elke dag een ei nuttigde dit geen invloed had op het cholesterolgehalte in het bloed. Dit was een onderzoek uit de Framingham Study waaraan ongeveer 1000 mensen meededen.

In een recenter onderzoek uit 2013 toonde een bekende Harvard-professor (Frank Hu) aan uit een onderzoek dat er geen extra risico optrad voor hart- en vaatziekten hoewel men 7 eieren of meer per week at. Dit onderzoek werd uitgevoerd bij meer dan 250.000 deelnemers.

Uit het onderzoek kwam zelfs naar voren dat deze mensen 25% minder kans hadden op het krijgen van een hersenbloeding.

We gaan even een uitstapje maken naar transvetzuren.

Transvetzuren zijn erg ongezond. Zij werken hetzelfde als verzadigde vetzuren en nemen de plaats in van (meervoudig) onverzadigde vetten. Onverzadigde vetzuren zijn goed voor hart en bloedvaten. Transvetzuren geven een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Transvetzuren zitten vooral in industrieel bewerkt voedsel zoals koek, gebak, banket (25%). Het komt ook voor in zuivel en vlees(12%) en in melk en zuivelprodukten (25%).

Terug naar de eieren. Bij verhitten van eieren ontstaan ongezonde transvetzuren. Hoe meer een eierdooier bij de bereiding wordt blootgesteld aan de buitenlucht hoe meer vorming van deze transvetzuren zal plaatsvinden. Uitgaande van een ei van 50 gram komen de volgende waarden naar voren. Aantal milligram transvetzuren bij een gekookt ei 19, bij een gebakken ei met hele dooier 19, een roerei 312 en omelet 355. U kunt dus het beste een gekookt ei of een gebakken ei met een hele dooier eten.

Dan komen we nu bij Omega-vetzuren. U heeft er vast wel van gehoord.

Ingewikkeld verhaal, maar het komt er op neer dat Omega 6 vetzuren oververtegenwoordigd zijn in ons voedsel. Omega 3 vetzuren daarentegen komen te weinig voor in het hedendaagse eten. Daar ziet de voedselindustrie dan weer handel in en bij tal van voedselproducten vindt verrijking plaats met Omega 3 vetzuren en verhoging van de prijs. Een teveel aan Omega 6 vetzuren speelt een rol bij het ontstaan van micro-ontstekingen of lagegraadsontstekingen in ons lichaam en in onze bloedvaten. Uit onderzoek is gebleken dat deze lagegraadsontstekingen bijdragen aan het ontstaan van kanker, aderverkalking, hart- en vaatziekten en ontstekingsziekten van de darmen als ook bij het ontstaan van auto-immuunziekten zoals MS. Toch kan ons lichaam niet zonder Omega 6 vetzuren, maar de hoeveelheid moet in een juiste verhouding staan tot Omega 3 vetzuren. We moeten nu er een overschot is aan Omega 6 vetzuren dus meer voedsel eten waar Omega 3 vetzuren in zitten. In de supermarkten ziet u daarom tegenwoordig eieren met de aanduiding dat deze zijn verrijkt met Omega 3. Deze eieren zijn van kippen die bepaald voer krijgen of loslopen.

En u waarde fokker, als uw kippen los lopen en gras kunnen nuttigen, een insectje pikken of een wormpje pakken en wat dan ook bij elkaar kunnen scharrelen, u heeft zelf kippeneieren die met Omega 3 vetzuren verrijkt zijn!

En dan tenslotte choline. Choline is een stofje dat veel voorkomt in eieren, vlees en vis. Het speelt een belangrijke rol bij het vervoeren van vet uit de lever naar de rest van het lichaam. Het gaat daarmee vervetting van de lever tegen. Wie veel snelle koolhydraten eet en te weinig choline binnenkrijgt loopt de kans dat die koolhydraten omgezet worden in vet dat  in de lever wordt opgeslagen. Snelle koolhydraten zitten in witbrood, pastagerechten, bier, koekjes en zoetigheden en vele populaire voedingsmiddelen.

Conclusie van dit alles is dat geregeld een Omega 3-eitje eten dat op de juiste wijze wordt bereid gezond voor u is!

Vriendelijke groet,

Jan Westerhof

Meer weten over wat er in een ei zit, of het goed voor u is en hoe u het beste een ei kunt bewaren? Klik dan even op de volgende link.

 https://www.consumentenbond.nl/gezond-eten/hoe-gezond-zijn-eieren

Bij de samenstelling van deze teksten is gebruik gemaakt van het boek “Het Oerdieet” van Remko Kuipers.