Clubshow 2012 vraagprogramma

In november hebben we als PKV Burgum weer onze jaarlijkse show. Dit jaar staat ons 70 jarig bestaan centraal. We willen er een speciale show van maken. Hieronder ziet u de links waarmee u onder andere het vraagprogramma kunt downloaden.
In het vraagprogramma zijn geen Serama’s opgenomen, maar ze zijn zeker welkom op onze show!!

Clubshow 2012
Vraagprogramma: [Vraagprogramma] (Boekvorm)
Vraagprogramma: [Vraagprogramma] (A4)

Inschrijfformulier: [Inschrijfformulier]
Catalogus:
Foto’s:

Leden, inzenders en andere belangstellenden,

Vroeger gingen we op schoolreisje. Met de bus naar Assen of Appelscha. Of misschien wel naar de dierentuin in Emmen. Of op een boerenwagen naar een speeltuin in de buurt. Of op de fiets langs een paar jeugdherbergen. Vul maar in. We weten het allemaal vast nog wel. 

Wat keken we uit naar ons schoolreisje! Je leefde er naar toe. Als kind maakte je je zorgen of alles wel goed zou komen. ’s Morgens heel vroeg was je wakker, want stel je voor dat jij je zou verslapen. Met een tas vol broodjes ging je in de bus. Veelal geplet kwamen de broodjes ’s avonds weer thuis. Heerlijk. Vooral de voorpret. Dát was eigenlijk het allermooiste.

Die voorpret, die genoeglijke zenuwachtigheid hebben we nog steeds als we onze jaarlijkse open tentoonstelling op poten zetten. Vooral als het vraagprogramma de deur uit is. Hoeveel inschrijvingen zullen we ontvangen? O, zo spannend! En we willen zo graag dat onze Tytsjerksteradielshow goed verloopt en dat er veel belangstelling is. Want we zijn trots op onze open tentoonstelling. Trots op het schitterende tentoonstellingsgebouw, trots op de verzorging, trots op onze catalogus, op de sfeer rond de kooien en in de kantine, op onze vrijwilligers. We weten dat het een geoliede machine is, maar toch! Het blijft elk jaar weer spannend. Elk jaar weer die voorpret. 

Nou, we mogen weer los! De voorpret kan weer beginnen. Nog een paar nachtjes slapen en de open clubtentoonstelling van de pluimvee- en konijnenvereniging Burgum e.o. kan geopend worden. De Tytsjerksteradielshow 2012 kan los. 

Hierbij ontvangt u ons vraagprogramma wat behoort bij onze open tentoonstelling. Deze tentoonstelling willen we houden van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 november. In sportzaal ’t Heech’ te Noardburgum zullen weer kooien opgesteld staan voor grote en kleine hoenders, sierduiven, konijnen en cavia’s. 

De Tytsjerksteradielshow heeft een gezellig, intiem karakter, waar alle gelegenheid is om ervaringen uit te wisselen, dieren met elkaar te vergelijken en uit te wisselen. Dat kan tussen de kooien, maar ook in de kantine. Sportzaal ’t Heech is droog, warm, schoon en licht. Een plezier om te vertoeven. De Tytsjerksteradielshow kent een uitstekend prijzenpakket, positief gestemde keurmeesters, een overzichtelijke opstelling en een uitstekende verzorging. Bovendien meet u uw krachten met fokkers die her en der in ons land regelmatig hoge ogen gooien. Het inschrijfgeld per dier is zeer gunstig! Tenslotte is vermeldenswaard dat we dit jaar het 70 jarig bestaan van PKV ‘Burgum e.o.’ op gepaste wijze willen vieren tijdens onze open tentoonstelling. 

Op woensdagavond 14 november is het inkooien, terwijl op donderdag een selecte groep keurmeesters uw dieren tegen het licht zullen houden. 

We verzekeren u dat elk dier, naar de stand op dat moment, serieus en kritisch beoordeeld zal worden. Op donderdagavond, vrijdag en zaterdag kunt u uw predicaten en prijzen in ogenschouw nemen.

PKV ‘Burgum e.o.’ is een actieve vereniging. In sportzaal ’t Heech’ zult u grotendeels kooien aantreffen die eigendom zijn van onze vereniging. De afgelopen seizoenen heeft de vereniging een zeer compleet arsenaal tentoonstellingskooien kunnen samenstellen. Als we vereniging zijn we hier erg blij mee. Eventueel kunnen de kooien verhuurd worden. 

Een 2e punt is dat we u graag uw inschrijvingsgeld terug willen betalen. Op het inschrijfblad in dit vraagprogramma kunt u een schatting maken van het gewicht aan eieren wat tijdens de tentoonstellingsdagen wordt gelegd. De inzender die het dichtst het gewicht van de gelegde eieren benaderd, ontvangt zijn inschrijfgeld terug!. Altijd proberen. Niet geschoten is altijd mis. 

Al jaren is onze clubshow een open tentoonstelling: een ieder kan inschrijven. Dat u onze accommodatie, onze werkwijze, onze keurmeesters, de algehele verzorging van de show, ons prijzenschema en onze sfeer waardeert, blijkt uit de jaarlijkse inzendingen. Ook dit jaar rekenen we weer op u! Uw dieren zijn in vertrouwde handen.  

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Wiebren de Jong