Hoender enten voor leden PKV burgum op 23 of 24 aug.

Hoenderenten voor leden op dinsdag 23 of woensdag 24 augustus as.

 

Uw hoenders moeten geënt worden tegen pseudo vogelpest zodra u dieren van uw erf naar een tentoonstelling wilt vervoeren. Bij de kippen die u instuurt voor een jongdierendag of een clubtentoonstelling hoort een entbewijs. U bent de eerste keer verplicht uw entbewijs te tonen als u mee doet aan onze jongdierendag op 17 september as. te Noardburgum.

PKV ‘Burgum e.o.’ kan het zgn. hoenderenten voor u verzorgen. Daartoe kunt u zich tot uiterlijk maandagavond 22 augustus opgeven bij Wiebren de Jong. Als u zich niet opgeeft, moet u zelf zorgen voor de benodigde entbewijzen.

Op dinsdagavond 23 of woensdagavond 24 augustus komt de dierenarts tussen 18.30 – 21.30 uur bij u langs om alle pluimvee te enten (te besproeien met vloeistof). Daarvoor hoeft u geen specifieke maatregelen te nemen. Behalve dat de dieren opgehokt moeten zijn in een hok of ren, d.w.z. niet vrij rond lopen in de tuin. Mocht u met vakantie zijn, dan horen we dat graag. We proberen dan een oplossing te vinden.

U moet  zorgen voor volledig ingevulde entbewijzen. In tweevoud. Op het entbewijs zijn de ringnummers van alle dieren ingevuld, dus ook van uw oude hoenders.

De formulieren zijn te downloaden via http://www.kleindierliefhebbers.nl/site/ncd-enting.html Hier vindt u ook nog verdere toelichting op de enting. Of via onze site www.pkv-burgum-eo.nl Vul het formulier nauwkeurig in, waarbij u voor jonge dieren kunt volstaan met het invullen van het eerste en het laatste ringnummer. Doe het duidelijk leesbaar: door te typen of met zwarte pen te schrijven. Zorg dat de formulieren in tweevoud klaar liggen.

De kosten bedragen € 15,00 all-in en ongeacht het aantal dieren. Dit bedrag moet voldaan worden tijdens het bezoek.

De enting wordt gedaan door Dierenartsencombinatie Burgum/ Garyp, Tuskendyken 41, 9251 LX te Burgum. Inlichtingen en opgave bij:

Wiebren de Jong

Mounewei 15

9286 EH Twijzel

Tel. 0511 – 543226 of 06-57331316 (bij voorkeur ‘s avonds)

e-mail: wiebren.jong@planet.nl