Tytsjerksteradielshow 2016

Tytsjerkstradielshow 2016,

Een recordaantal van 725 kippen, sierduiven, cavia’s, watervogels en konijnen zou te zien op de jaarlijkse tentoonstelling van PKV Burgum en Omstreken. Nog nooit eerder in het 74 jarig bestaan waren er zoveel inschrijvingen. Alle ingrediënten waren aanwezig om er een prachtig spektakel van te maken……… Ware het niet dat de vogelgriep op de valreep nog roet in het eten gooide, door een tentoonstellingsverbod mogen kippen en watervogels niet geëxposeerd worden.

Het bestuur besloot vanwege het respectabele aantal van circa 450 sierduiven, cavia’s en konijnen dat de show wel “gewoon” door moest gaan. Deze show wordt traditiegetrouw gehouden in Sporthal it Heech te Noardburgum. Op donderdag 17 november zijn de dieren beoordeeld door een deskundig keurmeesterskorps. De algemene kwaliteit was uitstekend,  dit is niet verwonderlijk aangezien de fokkers uit de regio staan ook in landelijk verband hoog staan aangeschreven . De volgende dieren/fokkers hebben uiteindelijk gewonnen:

  • Fraaiste sierduif; Portugese Tuimelaar, K. Joustra te Tytsjerk
  • Fraaiste cavia; Gladhaar, R. de Vries te Buitenpost
  • Fraaiste konijn; Rijnlander, J. Heeringa te Dokkum
  • Fraaiste konijn jeugdlid: Rixt Jongstra te Siegerswoude

Alle jeugdleden werden door dhr. R. Hofstede uit Buitenpost in het zonnetje gezet. Hij had voor de jeugdige fokkers een aanmoedigingsprijs beschikbaar gesteld.  Volgend jaar bestaat de vereniging 75 jaar, het bestuur is voornemens een dit op gepaste wijze te vieren.