Actie “Eieren voor de Voedselbank Burgum”

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe aanfok is geboren en gaat straks aan de leg.
Veel kippenfokkers houden dan eieren over, er zijn te veel om zelf op te eten. De extra eieren gaan dan vaak naar familie, vrienden of goede kennissen. Daar is natuurlijk niets mis mee.
Maar heeft u wel eens gedacht aan de Voedselbank?”

Wij vinden een ei een vrij logisch en gewoon voedselmiddel in onze wekelijkse boodschappen. Voor wie is aangewezen op voedselhulp is dat niet het geval. Vooral nu in de Coronatijd is er veel vraag naar voedsel!
Een ei in het voedselpakket wordt ervaren als een luxe artikel voor mensen die op voedselhulp zijn aangewezen! En dat terwijl een ei zich goed leent als basis voor mooie gerechten of als vleesvervanger en eigenlijk als vanzelfsprekend deel van het voedselpakket zouden moeten uitmaken
In de voedselpakketen van de Voedselbank komen echter geen eieren voor.
Van hulpverlenende leveranciers zoals supermarkten krijgt de Voedselbank geen eieren. Die worden voldoende verkocht en er blijft geen enkel ei over voor mensen die zijn aangewezen op de voedselbank.

Mag je ongestempelde eieren verstrekken of verkopen?

Ik heb uitgezocht hoe het zit met de regelgeving in Nederland.
Eieren moeten in verband met de voedselveiligheid worden gestempeld met een stempel. Daaruit moet blijken wat voor ei het is (scharrelei, vrije uitloop etc.), wie de aanbieder is, wat de houdbaarheidsdatum is.
Binnen de EU is het zo geregeld dat eieren zonder stempel mogen worden aangeboden als de houder van de kippen niet meer dan 50 kippen heeft voor de eierenproductie.

Nederland heeft die vrijstelling niet overgenomen.
Nederland gedoogt echter bij deze maximumgrens, dat door u en mij geraapte eieren vrij worden verkocht of geschonken zonder een stempel.
Bij de eieren waarop verplicht een stempel wordt geplaatst, geldt een “te gebruiken tot” datum van 28 dagen na het leggen van de eieren.
Ik zet op de eieren die ik lever een datum(stempel) met als datum de legdatum plus 28 dagen. De Voedselbank kan met deze werkwijze uit de voeten voor wat betreft de interne regels die daar gelden voor voedselveiligheid. Bij een controle op voedselveiligheid bij de Voedselbank in Burgum is deze methode inmiddels ook goedgekeurd.

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!

Het zou geweldig zijn als u eieren die u over heeft wilt schenken aan de Voedselbank. Hiermee zorgt u er voor dat mensen die zijn aangewezen op voedselhulp ook eens een eitje kunnen tikken!
Ik kan u verzekeren dat u mensen hiermee echt blij maakt.
Bij het uitdelen van de voedselpakketten wordt geregeld gevraagd “Zijn er ook eieren?”. Men krijgt nu per toerbuurt af en toe wat eieren die ik heb aangeleverd, maar dat is veel te weinig.

Wilt u helpen en wilt u mee doen ?
Bel dan a.u.b. met Tineke of met Bianca Boonstra van Voedselbank Burgum op nummer 06 1336 0899.

Alvast heel hartelijk bedankt!
Met een vriendelijke groet,

Jan Westerhof

 

Foktoom Poule de Bresse kippen