Weer nieuws over toenemende rattenoverlast.

“De overheid heeft rattenoverlast niet in de hand” , zo luidt de titel van een rapportage van Stephan Vegelien en Nick Felix op NOS. Zie hier voor de tekst en de bijbehorende filmpjes. 

Onderstaand mijn commentaar op de actuele situatie.

Met name met het komende verbod op het gebruik van gif, de afwachtende houding en het terughoudende beleid van gemeenten dreigt een groot probleem te ontstaan waarvan de eerste signalen al in de grote steden zichtbaar zijn.

De meeste gemeenten hebben een terughoudend beleid en leggen het probleem neer bij burgers en bedrijven. Dit terwijl gemeenten verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid.
Ratten worden in verband gebracht met tal van ziektes.
Er wordt nauwelijks budget en maar een minimale personeelsbezetting gereserveerd voor ongediertebestrijding. Wie met een gemeente  belt over rattenoverlast wordt veelal meteen doorverwezen naar een professionele ongediertebestrijder welke betrokkene dan zelf moet betalen.


Een verontrustende ontwikkeling is verder dat bijvoorbeeld de gemeente Tytsjerksteradiel vanaf 2021 de afvalcontainers voor het huishoudelijk afval nog maar 1 keer per 3 weken wil gaan legen.
Dit om mensen er toe te bewegen minder afval zoals plastic, drankenverpakkingen enz. te gebruiken en in de afvalcontainer te doen. 

De gemeente wil hiermee het koopgedrag van mensen beïnvloeden, zodat bij de aankoop van bijvoorbeeld vleeswaren wordt gekozen voor een product met een andere verpakking.
Maar die is er vaak niet, omdat de fabrikanten hun producten voorverpakt aanbieden. Een plan dat ook gemeente Heerenveen enige jaren heeft uitgevoerd, maar daar is de regeling weer ingetrokken omdat de doelstellingen niet werden gehaald.

In de kwetsbare losse zakken -waar het afval dat niet meer in de afvalcontainer kan – wordt gedaan komen dan voedselresten, bakjes van magnetronmaaltijden, verpakkingen van vleeswaren en andere zaken die een aantrekkelijke geur zullen verspreiden voor ongedierte zoals ratten.
Als de burger niet alle afval kwijt kan zullen de vuilniszakken thuis worden bewaard. Ratten zullen hier hun voordeel mee doen en de tere zakken van dun plastic open vreten en ze gaan met de inhoud slepen. Door losse plastic zakken te moeten gebruiken worden de ratten naar de huizen gelokt en gaan in de directe omgeving of in de huizen op zoek naar schuilruimte en voedsel. Ze verspreiden uitwerpselen en ziektekiemen op de plaatsen waar ze komen. De gemeente verwacht dat burgers en bedrijven die losse zakken dan wel tussentijds naar de gemeentelijke stortplaats zal brengen.
In Parijs was de toegang van ratten tot huishoudelijk afval één van de grootste oorzaken van het ontstaan van een rattenplaag van ongekende omvang. Eén van de oplossingen is daar dat afval in de stad alleen nog in afgesloten containers van metaal waar ratten niet bij kunnen, mag worden gedeponeerd. Hier gaan we beleid formuleren waarbij het gebruik van losse plastic zakken in de hand wordt gewerkt.

4 december 2019
Jan Westerhof

 

Naschrift 6 december 2019:

Naast de NOS heeft ook De Telegraaf in de krant van 6 december 2019 aandacht besteed aan een dreigende ratteninvasie. Marcel Peereboom Voller onderschrijft in zijn column mijn stelling dat gemeenten veel te weinig doen aan preventie, voorlichting en bestrijding van ongedierte.

Klik hier om ook die publicatie te lezen.