Nieuwsbrief nr. 3 van juni 2020, enten konijnen en hoenders.

Voor de Nieuwsbrief en uitgebreide informatie over het enten van de konijnen en hoenders kijk bij de rubriek “Nieuws”

Noteer alvast de datum 11 augustus 2020 de dag waarop de konijnen en de hoenders worden geënt. Hier een verkorte weergave met de belangrijke datums en tijden. Lees ook de uitgebreide informatie in de bijlagen bij de nieuwsbrief!

Enten konijnen.

U moet zich zelf opgeven en wel voor donderdag 6 augustus 2020 bij Tonnie Bakker, tel. 0511-542283, e-mailadres ad.bakker@knid.nl. Hij stelt een ronde samen en onderhoudt contact met u. Het enten vindt plaats op dinsdagavond 11 augustus vanaf 18.30 uur bij u thuis. De dieren moeten door u of iemand worden aangedragen.

Enten hoenders.

Uw hoenders moeten geënt worden tegen pseudo vogelpest zodra u dieren van uw erf naar een tentoonstelling wilt vervoeren. Bij de kippen die u instuurt voor de jongdierendag of een clubtentoonstelling hoort een entbewijs. U bent verplicht uw entbewijs mee te sturen of te tonen bij elke tentoonstelling waar u uw hoenders inzendt.
PKV ‘Burgum e.o.’ kan het hoenderenten voor u verzorgen. Daartoe kunt u zich tot donderdag 6 augustus 2020 opgeven bij Wiebren de Jong. Bij voorkeur via e-mail : wiebren.jong@planet.nl   Op dinsdagmiddag 11 augustus komen we tussen 13.30  – 18.00 uur bij u langs om alle pluimvee te enten (te besproeien/ sprayen met vloeistof).