Corona bij kippen en landbouwdieren

INFORMATIE VAN DE RIJKSOVERHEID
Vragen over landbouwdieren en het coronavirus.

Hier staan vragen en antwoorden over de gevolgen van het coronavirus voor landbouwdieren. Bijvoorbeeld over de gevoeligheid van koeien, varkens en kippen voor het coronavirus.
En wat u uit voorzorg kunt doen.

Kunnen landbouwdieren het virus bij zich dragen en verder verspreiden?

Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat landbouwdieren als koeien, varkens en kippen geïnfecteerd kunnen worden met het coronavirus, of dat ze een infectiebron voor mensen vormen.
Bij experimentele onderzoeken waarbij varkens, kippen en eenden opzettelijk zijn besmet, bleken deze dieren niet geïnfecteerd te worden.

Wel zijn bij Nederlandse nertsenbedrijven meerdere nertsen positief getest op het virus. Omdat deze bedrijven op de lange termijn een risico kunnen vormen voor de volksgezondheid, worden de besmette nertsenbedrijven geruimd.

Uit voorzorg adviseert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat mensen met COVID-19 of met klachten die passen bij COVID-19 het contact met de dieren vermijden.
En dat zij de verzorging van hun dieren aan anderen (zonder klachten) over laten. U komt dus ook niet in de stal.

Is er een meldingsplicht voor COVID-19 bij (landbouw)dieren?

Alleen nertsenhouders, dierenartsen en onderzoeksinstellingen moeten symptomen die kunnen wijzen op een COVID-19 besmetting bij nertsen, zoals ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte bij nertsen melden bij de NVWA. Dit naar aanleiding van de vastgestelde besmettingen op nertsenbedrijven in Nederland.
Omdat andere landbouwdieren niet gevoelig lijken voor het coronavirus is hiervoor geen meldplicht.

In Noord-Brabant zijn relatief veel mensen besmet met het coronavirus. In deze provincie wordt ook veel vee gehouden. Is er een relatie tussen het aantal coronabesmettingen en de veehouderij in dit gebied?

Waarschijnlijk niet. Er zijn geen aanwijzingen dat vee, zoals varkens en kippen, geïnfecteerd kan raken met het nieuwe coronavirus.
Wel zijn nertsen bij meerdere nertsenbedrijven besmet geraakt.
Hierbij hebben mensen waarschijnlijk in eerste instantie het virus overgedragen op de nertsen, die wel geïnfecteerd kunnen worden met het nieuwe coronavirus.
Of er andere factoren, zoals de luchtkwaliteit waar de veehouderij invloed op heeft, een rol spelen is nog onbekend. Daarom zal worden verkend welk onderzoek er gedaan kan worden om de relatie tussen luchtkwaliteit, veehouderij en COVID-19 te onderzoeken.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/dieren/landbouwdieren