Bericht van het bestuur d.d. 17 oktober 2020, clubshow gaat niet door!

Annulering besloten clubshow 13 en 14 november

Beste leden van PKV ‘Burgum e.o.’

Het bestuur, m.n. Tonnie Bakker, Reinder Prins en Johannes Dijkstra hebben veel energie gestoken in de organisatie van onze clubshow.
Ze hebben een degelijk vraagprogramma in elkaar getimmerd.
Door de splitsing van ‘veren’ en ‘haren’ zorgden we ervoor dat er op vrijdag 13  en zaterdag 14 november altijd minder dan 30 personen aanwezig zouden zijn. Verder hadden we strikte richtlijnen voor onze besloten tentoonstelling vastgesteld.
U hebt het allemaal kunnen lezen in ons vraagprogramma wat u 9 oktober ontving. We vallen niet onder de evenementen, zoals een concert, een theatershow, de Noordshow(?),….
Ogenschijnlijk blijven we binnen de regels en richtlijnen.
Toch delen we u mee dat we onze besloten tentoonstelling op 13 en 14 november as. annuleren. Het bestuur heeft de afgelopen week ‘linksom en rechtsom’ gedacht en besproken wat we moesten doen. Uiteindelijk bleef er maar één conclusie: we kunnen niet anders dan afzeggen, stoppen, de rijdende kar tot stilstand brengen.
Helaas!
We hebben overwogen om advies te vragen bij de Veiligheidsregio Fryslân. Waarschijnlijk zijn ze blij met onze maatregelen, maar de vraag stellen: “Is het noodzakelijk?” Ze zijn beducht voor reacties van omwonenden bij sportzaal ‘t Heech’ te Noardburgum. Mogelijkerwijs wordt de huidige lockdown verdiept naar een avondklok en is alle voorbereiding alsnog voor niets. De kans is reëel dat de overheid binnenkort dergelijke activiteiten volledig verbiedt. We kregen een kleine aanwas van nieuwe leden, die willen insturen op onze gesloten clubshow. Dat is niet fair naar andere kleindierverenigingen in de regio. Daar bovenop is het niet prettig voor deze clubs als onze show (in beperkte vorm) wel doorgaat en hun tentoonstellingen geannuleerd zijn.
Een hele rij redenen. Maar de belangrijkste is dat we het gewoon niet kunnen doen in deze angstaanjagende tijd.
Het kan gewoon niet, het is onaanvaardbaar.
Ook niet om met keurmeesters langs de inzenders te gaan, zoals we kort hebben overwogen.
We moeten corona met z’n allen, heel Nederland, te lijf.
We doen het tegenovergestelde door onze Tytsjerkseradielshow door te laten gaan.
We rekenen op uw begrip.
Sterker, we weten dat u begrip hebt voor het afzeggen van de show.
Ondertussen zitten we niet stil.
We broeden op mogelijkheden om ons clubverband levend te houden.
Bovendien zijn we dankbaar dat we een kleintje en een grote jongdierendag mochten organiseren.

Namens het bestuur,
met vriendelijke groeten,

 Wiebren de Jong