Landelijk ophokplicht ook voor hobbyfokkers!

Op 22 oktober 2020 heeft het Ministerie van LNV een persbericht doen uitgaan over een ophokplicht voor commercieel gehouden pluimveebedrijven. Dit in verband met een vondst van zes dode knobbelzwanen in Kockengen (provincie Utrecht). Bij twee van die zwanen was vogelgriep vastgesteld. Dit resulteerde dus in de in eerere berichten op onze website beschreven maatregelen die van kracht werden vanaf 23 oktober 2020.

Helaas is het daar niet bij gebleven. Op 28 oktober 2020 is bij de de NVWA ( Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) een verdenking gemeld van een vogelgriepbesmetting bij een pluimveebedrijf in Althorst (provincie Gelderland). Uit nader laboratoriumonderzoek is gebleken dat inderdaad sprake was van vogelgriep in de variant H5. Het bedrijf is besmet verklaard, wat tot gevolg heeft dat er maatregelen worden genomen in de nabije omgeving in een straal van respectievelijk 3 kilometer en 10 kilometer. In de straal van 3 kilometer liggen negen andere pluimveebedrijven. Binnen het gebied van 9 kilometer liggen 25 pluimveebedrijven.  De minister heeft sterk beperkende maatregelen aangekondigd en naar verwachting zullen op besmette bedrijven de dieren worden geruimd. Welke maatregelen zijn afgekondigd kunt u lezen in de bijlage onder aan dit bericht en de link naar het persbericht van 29 oktober 2020 van het Ministerie van LNV. Die betreffende maatregelen blijven tenminste 30 dagen van kracht.

Naast de maatregelen die worden genomen voor het gebied in een straal van 3 kilometer (beschermingsgebied) en het gebied in een straal van 10 kilometer (toezichtsgebied), worden ook landelijke maatregelen van kracht. En die maatregelen treffen ook de hobbyfokkers.
Binnenkort zal hierover waarschijnlijk een persbericht worden afgegeven door het Ministerie van LNV.
Het gaat blijkens de brief aan de Tweede Kamer van 29 oktober 2020 en het persbericht om de volgende landelijk maatregelen.

Landelijke maatregelen
Naast de maatregelen in het 3 en 10 km gebied gelden er ook landelijke
maatregelen die eventuele verspreiding van HPAI moeten voorkomen:
1. Een uitbreiding van de al geldende ophokplicht met een afschermplicht voor vogels die een risico op besmetting lopen op andere locaties dan commerciële pluimveebedrijven.
2. Vervoersbeperkingen voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Ook voor andere dieren en dierlijke producten die afkomstig zijn van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte gelden er beperkingen.
3. Voor locaties waar gevogelte commercieel gehouden wordt gelden er
bezoekersbeperkingen. In de stal of het hok wordt alleen bezoek toegestaan door eigenaar(s) en eigen personeel (voor de verzorging van de dieren) en ander bezoek dat noodzakelijk is voor de diergezondheid, het dierenwelzijn of het welzijn van de mensen in de stal.
4. Er geldt een verbod op tentoonstellingen en evenementen met vogels.

Uit punt 1 blijkt dat deze maatregelen zich niet alleen meer beperken tot de commerciële pluimveehouderij, maar dat ook voor hobbyfokkers deze beperkingen gelden.

Daarbij komt dat in onze nabije omgeving, langs de Friese kust tientallen dode vogels zijn gevonden. Lees het artikel van de Leeuwarder Courant van 2 november 2020 op onze website of op de site van de Leeuwarder Courant: Tientallen dode vogels langs de kust.

Onze jaarlijkse tentoonstelling die is geannuleerd vanwege de Coronacrisis had zo blijkt nu, gelet op punt 4, sowieso geen doorgang kunnen vinden.

Hierna als bijlage de brief van Minister Carola Schouten van 29 oktober 2020 aan de Tweede Kamer met nadere uitleg, klik op de rode tekst .

Brief MInister LNV aan Tweede Kamer 291020

Noardburgum, 2 november 2020
Jan Westerhof