Nieuwsbrief nr. 7 van september 2021

Er is weer een Nieuwsbrief van de voorzitter.
Ook deze keer weer verenigingsnieuws, verslagen, belangrijke ontwikkelingen en een mooi verhaal over de kippenhouderij. Kijk onder de rubriek Nieuws om de Nieuwsbrief en bijlagen te lezen.
Of klik hier.

Onderwerpen:
Voorwoord.
Verslag bestuursvergadering 31 augustus 2021.
Nieuw jeugdlid.
Kooien.
Enten van konijnen.
Kleintje Jongdierendag 16 juli 2021.
Overleg met omringende verenigingen.
Rabo Club Support 2021.
Jaarvergadering.
Uitnodiging jaarvergadering.
Morgen weer spelen?
Hoenderenten.
Jongdierendag vrijdagavond 24 september 2021.
Tytsjerksteradielshow zaterdag 20 november 2021.
Onze website.
Tatoeëren van konijnen.
Reacties.