Uitnodiging jaarvergadering 2021 met bijlagen en verslag Jongdierendag 2021

Geachte leden van PKV ‘Burgum e.o.’

Hierbij willen we jullie u uitnodigen voor onze jaarvergadering op woensdag 6 oktober in dorpshuis ‘De Balstien’ te Noardburgum.
Aanvang om 19.45 uur.
 U ontving deze uitnodiging al eerder via de nieuwsbrief van augustus jl.
Naast een presentatie door iemand van Het Fryske Gea bent u in de gelegenheid om uw zegje te doen over onze vereniging en het bestuur. Tevens wil het bestuur zich graag verantwoorden over haar beleid gedurende 2020 en 2021.
Tenslotte is er thee, koffie en zijn er in de pauze bitterballen.
We hopen u woensdagavond te ontmoeten bij de jaarvergadering.

Namens het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’

Wiebren de Jong
Voorzitter

Bijlagen:
Uitnodiging jaarvergadering 6 oktober 2021
Verslagen bestuursvergaderingen 2020
Verslagen van bestuursvergadering 2021
2019 04 04 Verslag jaarvergadering 4 april 2019

De konijnen worden dan dinsdagavond 5 oktober door dierenarts Erik Apperlo geënt.
Enten van konijnen 5 oktober 2021

Verslag Jongdierendag 2021

Klik hier voor het verslag van de Jongdierendag van 24 september 2021 en enige foto’s.