Huiskeuringen voor pluimvee en watervogels op 20 november 2021

 

Beste pluimvee-, serama- of watervogelfokker, lid van PKV ‘Burgum e.o.’

Onderwerp: huiskeuring op 20 november

Onlangs ontving u van ons het vraagprogramma voor de 78ste Tytsjerksteradielshow.
We zijn voornemens deze open clubshow te organiseren op zaterdag 20 november vanaf 8.00 uur in sportzaal ’t Heech te Noardburgum. Met enthousiasme en vol gedrevenheid zijn we bezig om deze show op poten te zetten. Voor de eerste keer willen we een ééndagskeuring doen. Dit leek ons beter wat betreft het welzijn van de dieren. Ook hadden we in het verleden te maken met teruglopende bezoekersaantallen. U hebt over onze beweegredenen en plannen kunnen lezen in het vraagprogramma. In het voorwoord schreven we over onze opluchting om na zo’n lange coronaperiode eindelijk weer in staat waren om elkaar te ontmoeten: konijnen, kippen, duiven, watervogels, serama’s, tezamen met hun fokkers en keurmeesters. We hadden er zin in! U begrijpt dat we vorige week enorm teleurgesteld waren dat we moesten horen over de vogelgriep. Daar hadden we geen rekening meer mee gehouden. We wisten wat dat betekent en alras kregen we bericht: een algeheel tentoonstellingsverbod voor pluimvee en watervogels. Zie ook onze website: http://www.pkv-burgum-eo.nl/

We moeten u bekennen: we zijn er doodziek van! Er klonken gedachten om hiermee de hele show, ook voor de konijnen en duiven af te gelasten. Onder het motto: een halve show is geen show. Maar, midden in de mismoedigheid kwam een idee van onze webmaster Jan Westerhof boven drijven. Kunnen we op 20 november geen huiskeuringen aanbieden? Dat idee willen we aan u voorleggen en hieronder uitwerken.

 1. We hebben te maken met de afstand van de fokker en sportzaal ’t Heech in Noardburgum: de afstand mag niet te groot zijn, waardoor de keurmeester te weinig tijd heeft om daadwerkelijk te keuren. We gaan er vanuit dat een keurmeester ongeveer een uur ter beschikking heeft per fokker, afhankelijk van het aantal opgegeven dieren. De maximale rijtijdafstand is ongeveer 15 minuten, waardoor er nog 45 minuten over blijft om te keuren. In die tijd kan een hoenderkeurmeester ongeveer 10 – 12 dieren beoordelen.
 2. Op één lid na zitten onze leden gelukkig allemaal op ongeveer 15 auto- minuten van sportzaal ’t Heech.
 3. We hebben op dit moment vier keurmeesters gecontracteerd: zij kunnen, inclusief reistijd van 9.00 – 10.00, van 10.00 – 11.00 en van 11.00 – 12.00 dieren keuren. Vervolgens komen ze naar Noardburgum om samen met de konijnen- en duivenfokkers en keurmeesters te eten. Vervolgens gaan ze voor een laatste ronde op pad van 13.00 – 14.00 uur, waarbij ze uitloop hebben tot 14.30 uur. Elke keurmeester zou idealiter 40 – 50 dieren kunnen keuren.
 4. De keurmeesters komen dan terug naar de sportzaal en bepalen, voor zover mogelijk en in overleg de kampioen. Tegelijk voert Johannes Dijkstra dan de predicaten in. Met een beetje geluk ontvangt u ’s avonds via e-mail een resultatenoverzicht.
 5. De keurmeester komt samen met een schrijver bij u langs. De schrijver neemt een catalogus voor u mee. Mogelijkerwijs is er voor hen koffie of thee. Immers, wij kunnen ze niet voorzien van een natje en droogje.
 6. De keurmeester moet ongestoord en vlot zijn werk kunnen doen. Er is dus weinig tijd en ruimte om een praatje te maken. Wil u zorgen voor een lichte plek? Gaat dat lukken? Als het niet te koud is en droog, mag dat ook buiten. Wij zullen vooraf zorgen voor voldoende tentoonstellingskooien, incl. schragen. Die brengen we en we halen de kooien weer op in de week na 20 november. Wilt u zorgen dat de kooien niet nat worden? Verder gaan we er vanuit dat u een schrijftafel gereed hebt staan.

Het kan zijn dat u zelf een tentoonstellingskooi of kooien heeft, c.q. genoeg ruimte hebt om uw dieren tentoon te stellen. Laat ons dat ook weten. Dan hoeven we er geen te brengen.

 1. We richten ons in eerste instantie op onze eigen leden, onze leden die pluimvee, serama’s of watervogels fokken. We willen hen vragen om zo spoedig mogelijk ons te laten weten of u gebruik wilt maken van ons idee, dus mee wilt doen aan de huiskeuring. Noteer in de mail ook bij benadering hoeveel dieren u wilt laten keuren. En of u wel/ niet tentoonstellingskooien heeft. U begrijpt dat aan het aantal aan te melden dieren limieten zitten. Eventueel treden we in overleg met u. Meldt u dus z.s.m. aan bij Wiebren de jong, wiebren.jong@planet.nl
  Of door te bellen, een bericht in te spreken of te sms-en naar 06-57331316
 2. Als we donderdagavond 4 november niets gehoord hebben, nemen we aan dat u niet meedoet.
  Maar dat mag u ook eerder melden, want dan kunnen we kijken of we eventueel enkele niet-leden kunnen benaderen om mee te doen.
 3. Geef u vervolgens via het inschrijfformulier op zoals dat bij het vraagprogramma hoort: vóór zaterdag 6 november bij Johannes Dijkstra, j.dijkstra33@gmail.com
 4. Voor de gezamenlijke lunch kunt u zich gerust opgeven. U bent van harte welkom vanaf 12.00 uur in sportzaal ’t Heech te Noardburgum. U mag natuurlijk het bedrag voor de lunch (€ 7,50) ook doneren voor de huiskeuring. We maken veel extra kosten, missen inkomsten. Zet het er dan bij op het inschrijfformulier zodat we geen broodjes, enz. voor u bestellen.

N.B.

We proberen deze huiskeuring zo goed mogelijk te doen, maar we lopen ongetwijfeld vast nog tegen zaken aan die in de praktijk anders verlopen c.q. dat we iets hebben vergeten. We hopen dat u ons dat niet kwalijk neemt, we lossen het op!  Wat vinden jullie? Graag jullie reacties!

Namens het bestuur,

Wiebren de Jong