Ook huiskeuringen voor houders van pluimvee gaat niet door.

Beste pluimveefokkers, leden van PKV ‘Burgum e.o.’, inzenders voor onze 78ste Tytsjerksteradielshow op 20 november 2021

Na ruim een jaar zonder tentoonstellingen vanwege Covid, waren we begonnen aan de voorbereidingen van de Tytsjerksteradielshow 2021. Maar ook dit jaar zitten we weer in de hoek waar de klappen vallen: vogelgriep en covid. Een kleine twee weken geleden hoorden we voor het eerst van de vogelgriep. Aanvankelijk waren we uit het veld geslagen. De moed zakte ons in de schoenen. Maar plotseling zagen we opnieuw het licht: huiskeuringen! In allerijl begonnen we met de voorbereidingen….en we hadden huiskeuringen voor onze leden rond! De leden reageerde enthousiast! Tot we een week geleden op de KLN – site lazen over een bezoekverbod.

Er geldt inmiddels een verbod om een vogelverblijfplaats met hoenderachtigen, watervogels en/of loopvogels te bezoeken. Dat houdt dus ook in dat een hokbezoek of keuring aan huis momenteel niet toegestaan is.”

Met pijn in het hart moeten we jullie meedelen dat onze open clubshow niet door kan gaan. Dus ook de geplande huiskeuringen voor leden moeten we annuleren. Het mag niet en het kan niet, vooral ook vanwege de grote verspreidingskans naar beroepsmatige pluimveehouders. Wat betreft het doorgaan van de konijnen- en duivenkeuring op 20 november in sportzaal ’t Heech’ te Noardburgum wachten we eventuele extra maatregelen af die vanaf zaterdag 13 november mogelijk gelden.

Aan de inzenders die hun inschrijfgeld voor onze open tentoonstelling al hebben voldaan, zullen we zo spoedig mogelijk het inschrijfgeld terugstorten.

Alle vrijwilligers bedankt voor de gedane inzet en de inzenders bedankt voor jullie vertrouwen.

Tot ziens op de Tytsjerksteradielshow 2022!

Namens het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’

Wiebren de Jong