Publicatie KLN van 4 november 2021 en overzicht van vragen en antwoorden van het Ministerie LNV

 

Adviezen en plichten rondom vogelgriep

Bron: https://www.kleindierliefhebbers.nl/

4-11-2021

Naar aanleiding van de afschermplicht en de verscherpte regels bereiken ons diverse vragen over dit onderwerp. De adviezen en plichten hieromtrent vatten we samen in onderstaande lijst.

  • In geval er plotseling meerdere van uw dieren ernstig ziek worden of doodgaan, neem dan direct contact op met een dierenarts of erkende pluimvee-dierenarts.
  • Er geldt inmiddels een verbod om een vogelverblijfplaats met hoenderachtigen, watervogels en/of loopvogels te bezoeken. Dat houdt dus ook in dat een hokbezoek of keuring aan huis momenteel niet toegestaan is. (Zie ook ‘Meer informatie 1’ en ‘Meer informatie 2 – artikel 21’)
  • Zorg voor een goede hygiëne van uzelf en de verblijven. Mest kan eenvoudig onder een schoen verplaatst worden; voorkom insleep-risico.
  • Er bestaat geen vastgestelde standaard “wachtperiode” tussen vaststelling van vogelgriep en het loslaten van enkele of alle maatregelen. Op het moment van schrijven is er geen enkele toezegging mogelijk wanneer het keuren/showen van hobbymatig gehouden pluimvee, watervogels en/of loopvogels weer mogelijk is.

Bestuur KLN

Meer informatie:

  1. Rijksoverheid | Vragen en antwoorden Vogelgriep – versie 3 november 2021
  2. Rijksoverheid | Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep

Toelichting JW (10-11-2021).

In de regeling die per 12 april 2021 was vastgesteld, was bepaald dat ingaande 21 april 2021 een landelijk bezoekersverbod aan verblijfplaatsen van pluimvee van kracht werd voor zowel commerciële bedrijven als hobbyhouders.
Op 5 juli 2021 werd dit verbod geschrapt voor hobbyhouders en gold het bezoekersverbod vanaf 6 juli 2021 alleen nog voor commerciële bedrijven. De reden dat de bezoekersregeling bleef gelden voor commerciële bedrijven was dat de dreiging van vogelgriep wel sterk was verminderd, maar nog niet geheel was verdwenen.
De ophokplicht en de afschermplicht werd landelijk wel ingetrokken voor zowel commerciële bedrijven als hobbyhouders. Na de uitbraak op 26 oktober 2021 in Parrega is deze versoepeling in de slotbepalingen van de regeling van 3 november 2021 nr. WJZ/2171911 weer ongedaan gemaakt (artikel 28 van de Slotbepalingen).
Daarmee herleeft landelijk het bezoekersverbod aan verblijfplaatsen van pluimvee (artikel 3.8) zoals dat laatstelijk ook in april 2021 van kracht was.
Deze nieuwste (aangepaste) regeling, die dus is ingegaan op 3 november 2021 is op het moment van schrijven nog niet gepubliceerd in de Staatscourant. Maar zoals in de vragen en antwoorden van het Ministerie LNV en de daaraan gekoppelde uitleg van KLN is weergegeven, is de opnieuw aangescherpte regeling met o.a. het bezoekersverbod ook voor hobbyhouders wel meteen van kracht om verdere verspreiding van vogelgriep zoveel mogelijk te bestrijden.