Dierenparade Noordshow, Tytsjerksteradielshow 20 november 2021 afgelast, Rabo ClubSupport

Beste leden van PKV ‘Burgum e.o.’

Hierbij sturen we jullie informatie over een viertal zaken.

  1. Een bericht van de Dierenparade Noordshow van 20 t/m 22 januari 2022

Gezien de berichtgeving van vrijdagavond over Covid en de situatie rond de vogelgriep reageert het bestuur met een boodschap. Blijkbaar is men geschrokken en vermoedt men minder inschrijvingen. De boodschap luidt om toch vooral in te schrijven, zowel pluimvee- en watervogelfokkers als fokkers van konijnen en cavia’s. Het Noordshowbestuur is hoopvol gestemd! Zie de bijlage ‘Noordshow gaat door.’

  1. Een bericht van de Dierenparade Noordshow om te komen helpen bij de op- en afbouw van de show in Hardenberg.

De Dierenparade Noordshow wordt dit jaar voor het eerste georganiseerd in Hardenberg. Dat betekent dat de routine van op- en afbreken ontbreekt. Bovendien kon men in Assen altijd rekenen op een vaste groep vrijwilliger. Dat is nu nog maar de vraag. Vandaar dat de organisatie van de Noordshow zich richt tot de leden, dat zijn de kleindierenclubs in het noorden van het land. Zie de bijlage ‘Oproep om te helpen’.

Voor PKV ‘Burgum e.o.’ waren elk jaar een aantal vrijwilligers in touw, waarvoor we hen altijd zeer erkentelijk waren. Natuurlijk hopen we dat deze vrijwilligers opnieuw willen helpen opbouwen. Men vraagt om de e-mailadressen van onze leden. Daar gaan we natuurlijk niet op in! Maar als bestuur hadden we het volgende bedacht. We weten niet of het haalbaar is, of er belangstelling voor is en of we hiermee onze vaste vrijwilligersgroep niet voor de voeten lopen. Wat is ons voorstel? Een aantal leden van PKV ‘Burgum e.o.’ meldt zich via ons bestuur aan om mee te helpen bij de opbouw op maandag 17 januari 2022. We vertrekken om ongeveer 8.00 uur gezamenlijk in één of twee auto’s en zijn ’s middags om 17.00 uur weer thuis. We werken als groep samen in één hal en PKV ‘Burgum e.o.’ voelt zich verantwoordelijk voor die hal. Als zodanig geven we ons op bij de organisatie van de Noordshow.
Wie gaat er mee? Van twee leden is al een positief bericht binnen, dus het begin is er!
Natuurlijk mag dinsdag ook….geen probleem, als we de Noordshow maar in leven helpen houden.
Graag horen we van jullie! Ook als je wel wilt helpen opbouwen of afbreken, maar liever op een andere dag gaat.
Dan zorgen wij voor opgave bij de organisatie van Dierenparade Noordshow.
Eventueel geef je je zelf op, maar dan horen we dat toch graag.

  1. Annulering van onze open clubshow op 20 november 2021.

Volgende week zaterdag wilden we voor het eerst experimenteren met een open ééndagshow.
Het is ons niet gegund, ondanks de vergevorderde voorbereiding. De persconferentie van vrijdagavond heeft ons moeten besluiten om te stoppen. Zie de bijlage ‘Annulering Tytsjerksteradielshow’.
De inzenders ontvangen binnenkort nog een persoonlijk bericht.
Het betaalde inschrijfgeld zal daarna zo spoedig mogelijk geretourneerd worden.

  1. Rabo- Clubsupport

In de bijlage lees u het bedrag wat 17 personen met een Rabo banknummers voor ons bij elkaar hebben gestemd.
Het aantal stemmers viel ons tegen, het bedrag was fantastisch. We hebben het bedrag reeds besteed:
Tonnie heeft 17 (!) stoelen voor ons gekocht.
Stoelen die passen bij onze huidige partij stoelen.
Stemmers/ leden, hartelijk dank! Zie de bijlage ‘Rabo ClubSupport’

Met vriendelijk groeten,
namens het bestuur,

Wiebren de Jong

Bijlagen:

Oproep om te helpen Noordshow 2022

Noordshow gaat door januari 2022

Rabo ClubSupport opbrengst 2021

Annulering Tytsjerksteradielshow 20 november 2021