Herrinnerng Jaarvergadering 6 april 2022

Onderwerp: Herinnering/ 2de uitnodiging

Beste leden van PKV ‘Burgum e.o.’

We sturen u hierbij een tweede uitnodiging voor onze jaarvergadering op 6 april aanstaande om 19.45 uur.
Plaats van handeling: dorpshuis ‘De Balstien’ te Noardburgum. Hierbij ontvangt u de agenda en een aantal stukken.
U ontving de uitnodiging en agenda eerder in onze nieuwsbrief van enkele weken geleden.
De agenda is ondertussen enigszins aangepast.

Met vriendelijke groeten en tot ziens op 6 april,

Namens het bestuur,
Wiebren de Jong

Klik op de onderstaande rode teksten om de documenten te openen.

Uitnodiging jaarvergadering 6 april 2022
Verslagen van de bestuursvergaderingen 2021 (003)