Er is maar één oplossing voor het stikstofdebacle

 
Maandag 12:19 uur – Boerenbusiness – 37 reacties

Opinie Jaap Majoor

Bron: https://www.boerenbusiness.nl/opinies/boerenbusiness/opinie/10898975/er-is-maar-e-e-n-oplossing-voor-het-stikstofdebacle

Christianne van der Wal, de minister van Natuur en Stikstof, heeft haar plannen bekendgemaakt. In verschillende gebieden van Nederland moeten de boeren verdwijnen, vrijwillig of niet. Zij heeft een kaart bijgevoegd, die de toekomst van onze boeren aangeeft. In haar brief wordt alleen het opruimen van de boeren genoemd als duidelijke oplossing. De rest van de uitstoters, denk bijvoorbeeld aan Schiphol, wordt buiten beschouwing gelaten.

Onze boeren stoten de natuurlijke stikstof NH3 uit. Een enkele boer mag nog blijven, als hij heel extensief gaat boeren. Alleen worden de prijzen van zijn producten voor de consument nog veel duurder, dan zij nu al zijn. Dit in schril contrast met ander nieuws uit Amerika. Daar heeft het bedrijf Amogy een landbouwtrekker omgebouwd met een brandstofcel. Deze wordt gevoed met NH3 (ammoniak). Zij gaan nu een vrachtauto ombouwen en zeggen in de toekomst zelfs schepen om te bouwen op ammoniak. Verder willen wij geheel overschakelen op duurzame elektriciteit. Deze elektriciteit moet worden opgeslagen door om te zetten in groene waterstof. Dit proces geeft grote verliezen. Gebruik je urine in plaats van water, dan wordt het rendement veel groter. Voor deze nieuwe technieken is dus juist een grotere veestapel nodig

Zo worden ook de volgende feiten niet meegeteld bij de stikstofbesluiten:

  • Uit onderzoek is gebleken dat buiten een cirkel van een paar honderd meter om een boerderij, de stikstofuitstoot niet meer is te meten. De stikstof uit de stal slaat vrijwel direct neer. Deze stikstofuitstoot is dus niet nadelig voor de natuur in de omgeving.
  • In de laatste 40 jaar is de ganzenpopulatie meer dan vertienvoudigd. Wij hebben nu bijna 3 miljoen ganzen. Zij produceren een enorme hoeveelheid stikstof die uitgestoten wordt midden in het Natura 2000-gebied. Deze uitstoot heeft wel degelijk nadelige gevolgen voor de schrale natuur.
  • De beheerders van de Natura 2000-gebieden, zetten grote grazers in om de planten op te eten. Dit zijn er duizenden. Ook deze grazers poepen midden in het Natura 2000-gebied en hebben dus direct gevolgen voor de stikstofuitstoot.
  • In gebieden die niet worden bemest (dus de Natura 2000-gebieden) is door denitrificatie een stikstofuitstoot van wel 35 kilo stikstof per ha.
  • De landerijen van de boeren nemen meer stikstof op dan dat zij uitstoten. Alleen de uitstoot wordt meegeteld en de opname van stikstof door de gewassen wordt niet meegeteld.
  • Het CO2-gehalte in de lucht is in de laatste 50 jaar door onze welvaart 1,5 keer zo hoog geworden. Hierdoor groeien de planten harder en hebben daarom meer stikstof nodig. Voor veel planten al te weinig stikstof beschikbaar, waardoor de planten te weinig eiwit bevatten. Hierdoor neemt de insectenpopulatie af.

Als je deze feiten op een rij zet, moeten wij ons afvragen in hoeverre wij de landbouw de schuld mogen geven. Komt er niet veel meer stikstof in het natuurgebied door het beheer van de natuurbeheerders zelf? Onze minister van der Wal blijft volhouden dat de landbouw weg moet. Haar motivatie is: de rechter heeft gesproken. Zo ook verschuilt zij zich achter Brussel. Heel bijzonder als je beseft, dat Nederland zichzelf veel strengere regels heeft opgelegd dan de EU.

Nederland compleet ten gronde
De natuur moet worden verbeterd en dat probeert de overheid te bereiken door de stikstofuitstoot te verlagen. De uitkoop van boeren gaat niet helpen en over enkele jaren staat de MOB weer voor de rechter en gaat dan de bedrijven aanklagen. Net zolang tot Nederland compleet ten gronde is. Er zijn immers al geleerden, die zeggen: als alle mensen en bedrijven uit Nederland weg zijn dan nog is de stikstofuitstoot te groot door wat uit het buitenland komt overwaaien.

De enige oplossing is een herziening van welke stikstofbelasting in de Natura 2000-gebieden toegestaan is. Wij kunnen dat ene plantje, dat niet tegen stikstof kan, niet beschermen. Immers Nederland is de delta van Europa, waar miljoenen jaren de vruchtbare slip uit de rivieren is neergeslagen. Deze gebieden worden nooit schrale natuur. Overheid u gaat nu uw schepen verbranden, terwijl uw nieuwe schepen zelfs op de tekenkamer nog niet ontworpen zijn.

Jaap Majoor
Laag Zuthem

LEES OOK DE REACTIES!