Hoenderenten maandag 8 augustus 2022 en uw jonge konijnen laten tatoeëren op 3 augustus 2022. Vier nieuwe leden!

Beste leden van PKV ‘Burgum e.o.’

We willen even een paar puntjes met jullie delen.
Voor een deel zijn het opfrissers!!!!!

In onze nieuwsbrief van juni jongstleden schreven we over
het hoenderenten van 8 augustus 2022.

Een verplichte enting om mee te kunnen doen aan tentoonstellingen.
Ondertussen is de situatie rond de vogelgriep niet verbeterd.
Deze week is het er alleen maar slechter van geworden met o.a. een uitbraak in Minnertsga.
Kippenliefhebbers worden op de proef gesteld.
Weer een jaar met minimale of geen shows?
Laten we de moed er maar inhouden en het beste er van hopen.
Dat doen wij als bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’ook!

En wel door het hoenderenten op 8 augustus aanstaande door te laten gaan.
En…door de kosten per lid te betalen, á 25 euro per deelnemer.
Zo kunnen we altijd meedoen met tentoonstellingen zodra de mogelijkheden er zijn.
Bij dit bericht sturen we als bijlage de informatie mee die ook in de nieuwsbrief van juni stond.

Ondertussen hebben zich al 10 leden aangemeld,
maar er ontbreken ook nog een paar namen.

De hoenderfokkers sturen we na deze e-mail
een overzicht van wel en niet aangemelde personen.

Aanmelden kan nog tot volgende week woensdag 3 augustus.

De afgelopen weken kregen we er vier nieuwe leden bij.
Jeetje, super!!! In de eerstvolgende nieuwsbrief staan we even langer bij de nieuwe leden stil.
Maar nu alvast een hartelijk welkom aan:
Sabine Brouwer
Liselotte Veenstra
Simon Santema
Sijko van der Veen.

Tenslotte is er op woensdagavond 3 augustus 2022
wederom gelegenheid om uw jonge konijnen te laten tatoeëren.
Vanaf 19.00 uur bij Fokke van der Veen, Noordersingel 80 te Burgum.

Met vriendelijk groeten.

Namens het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’
Wiebren de Jong

Bijlage: Hoenderenten