Nieuwsbrief nr.4, oktober 2022, vraagprogramma en inschrijfformulier Tytsjerksteradielshow 18 en 19 november 2022

 
Hierna alvast enige belangrijke onderwerpen uit de Nieuwsbrief van de voorzitter.
De volledige tekst vind u door op onderstaande rode tekst te klikken:
 
Voor u ligt de 4de nieuwsbrief van 2022.
Een nieuwsbrief met één bericht wat centraal staat, onze
clubshow op vrijdag 18 en zaterdag 19 november. Het duurt nog even, maar voor ons als bestuur zijn de voorbereidingen in volle gang. Helaas niet de tentoonstelling zoals we ons gedroomd hadden na twee jaren van beperkte activiteiten. Helaas kunnen we onze hoenderfokkers en leden niet uitnodigen om in te schrijven. Dat spijt ons geweldig en overschaduwt het geheel. Desondanks proberen we er het beste van te maken voor de fokkers van konijnen en duiven. Het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’ en de ruime schaar aan helpers en vrijwilligers gaan er voor! En we vergeten de hoenderfokkers niet!  

Gelijktijdig met deze nieuwsbrief ontvangt u een netjes en overzichtelijk vraagprogramma, inclusief
inschrijfformulier voor onze 78steTytsjerksteradielshow. Sluiting van de inschrijving is op
5 november!!
 
We waren van plan om een ééndagshow te organiseren, maar we moeten door omstandigheden toch ook de vrijdagavond benutten.
Het lukte niet meer om een gekwalificeerde keurmeester te krijgen.
Vandaar dat de sierduiven op vrijdag 18 november tussen 17.30 – 18.30 uur op de bekende locatie in Noardburgum ingekooid worden, waarna aansluitend de keuring van start gaat. Natuurlijk kunnen de sierduivenfokkers de keuring gewoon bijwonen. De konijnen kunt u inkooien op zaterdag 19 november tussen 8.00 – 9.00 uur in sportzaal ’t Heech te Noardburgum. Tussen 9.00 – 14.30 uur worden uw ingezonden dieren gekeurd. Daar mag u vanzelfsprekend bij aanwezig zijn. Tussen 14.30 – 15.30 uur is de kampioenskeuring en daarna de prijsuitreiking. Na half 4 ruimen we samen de zaal op.
 
Nog een vraag. Wilt u ons helpen bij het opbouwen van de tentoonstelling op vrijdagmiddag 18
november? Vanaf ongeveer 13.15 uur. Misschien bent u in de gelegenheid om een paar uurtje te
helpen bij het inrichten van de sporthal en opbouwen van de kooien.
Geef u dan op bij Tonnie Bakker
of Fokke van der Veen. Voor het opruimen van de spullen op zaterdagmiddag na 15.30 uur hoeft u zich niet op te geven. We rekenen er gewoon op dat u een bijdrage levert aan het opruimen.
 
Hoenderfokkers.
 
Zoals jullie konden lezen in het verslag van de bestuursvergadering (blz. 1) zijn we druk bezig iets
voor de fokkers van grote en dwerghoenders te organiseren. We willen jullie er bij blijven betrekken.
Graag hadden we al iets definitiefs in deze nieuwsbrief op willen nemen. Helaas, zijn we nog niet zo
ver. Deze nieuwsbrief willen we niet langer laten liggen omdat het vraagprogramma voor 18 en 19
november de deur uit moet.
Waar mogen jullie op rekenen? We organiseren iets wat aan kippen is gerelateerd. Dat doen we op
vrijdagavond 18 november in de sportzaal te Noardburgum. Aanvang om 20.00 uur. Op deze avond
worden de duiven gekeurd en is er dus al enige reuring in het gebouw. Daar willen we een activiteit
voor de hoenderfokkers aan koppelen. Natuurlijk kijken we ook om de hoek bij de duivenkeuring.
Willen jullie deze avond vastleggen? We gaan er vanuit dat jullie komen en ons initiatief daarmee
waarderen. Jullie horen binnenkort van ons.
 
Hierna het vraagprogramma en het inschrijfformulier voor de Tytsjerksteradielshow van 18 en 19 november 2022. Klik op de rode tekst om de documenten te openen.