Yn ‘e Loads stopt per 1 januari 2023 als dierenspeciaalzaak.

 

Voordat  Appie en Trees van Zwol zich vestigden aan de Feintensloane 53 te Feanwâlden hadden ze het café t Dûke Lûk in Feanwalsterwâl. Daarnaast was hun leven al jarenlang verbonden met levende have. En uiteindelijk werd dan de overstap genomen om een dierenspeciaalzaak op te zetten. Ze verhuisden in december 1989 naar Feanwâlden waar het bedrijf, zoals we dat nu kennen, werd opgezet. Eerst alleen de winkel en in 2008 werd een grote overdekte ruimte bijgebouwd voor opslag. Inmiddels zijn er vele volières, hokken, weide en een vijver waarin vele diersoorten worden gehuisvest. Het geeft wel aan hoe veelzijdig Yn ‘e Loads in de loop der jaren is geworden. Het familiebedrijf wordt de laatste jaren gerund door Abe van Zwol. Het is er altijd gezellig en gemoedelijk en vele dieren- en plantenliefhebbers hebben hun weg weten te vinden naar Yn ‘e Loads. Jarenlang is het bedrijf een geweldige sponsor geweest voor onze fokvereniging door o.a. het leveren van het voer tijdens de keuringsdagen.

Vele mensen zullen hebben gemerkt dat de prijzen van voer en aanverwante artikelen zijn gestegen. Onder anderen door de oorlog in Oekraïne zijn de graanprijzen en grondstofprijzen van veel producten veel hoger geworden. Dat is voor veel fokkers aanleiding wat minder dieren te houden. Ook neemt het aantal fokkers in de loop van de tijd steeds meer af door vergrijzing. Het zijn veelal de wat oudere dierenliefhebbers die nog kippen, konijnen en ander kleinvee houden. Helaas biedt de verkoop van voornamelijk huisdierartikelen te weinig zekerheid voor het rendabel houden van een bedrijf als dat van Yn ‘e Loads. Ook algemeen bekend is dat de energiekosten enorm zijn gestegen en daarmee de variabele bedrijfskosten.

Al met al heeft dit moeten leiden tot de beslissing op 1 januari 2023 met het bedrijf te stoppen. Dat is erg jammer voor Appie, Trees en Abe en ook voor Bouke, Gjelske en Pieter die ook altijd enthousiast de klanten hebben bediend en andere werkzaamheden in het bedrijf hebben verricht. Ieder moet zijn eigen weg weer weten te vinden. Voor Abe betekent dit dat hij ZZP-er wordt en voorlopig in de bouw gaat werken, in afwachting van wat er verder op zijn weg komt.

Voor veel kippenfokkers was Yn ‘e Loads behalve voor aankoop van dieren, ook een plek waar overtollige en overjarige dieren naar toe konden worden gebracht. Helaas kan dat binnenkort ook niet meer. Het bedrijf is nu bezig met het verkopen van de voorraden en nog steeds het leveren van gangbaar veevoer, zoals legkorrel, legmeel en gemengd graan. Om de verkoop van de voorraden zo goed mogelijk af te ronden biedt het bedrijf op producten zoals vogelhokjes, hondenriemen en aanverwante zaken 30% korting. Wij hopen voor het bedrijf dat u nog steeds  blijft komen zodat het bedrijf de laatste voorraden zoveel mogelijk kan verkopen en niet met restanten blijft zitten.

Voor Appie en Trees is de gezelligheid en de handel zodanig ingebed in hun leven dat ze niet volledig hun verkoopactiviteiten willen stoppen. Het zou wat te stil worden en ze willen toch graag de sociale contacten die ze al jaren hebben gehad met velen van ons, waar mogelijk door laten gaan. Zij gaan op de locatie zoals u die kent, op de plaats waar nu de volières voor fazanten, kanaries, sijsjes en ander gevogelte zijn gehuisvest, een winkel beginnen in landbouwproducten zoals aardappelen, maar ook biologische zuivelproducten en eieren. Zodra dat is ingericht gaan we daar nadere aandacht aan besteden en daarover een berichtje met een foto op deze website plaatsen.

Wij, dat wil zeggen de fokvereniging PKV Burgum en omstreken wensen Appie, Trees en Abe van Zwol en de medewerkers nog hele fijne gezonde jaren toe en heel veel succes met hun nieuwe activiteiten, onder dankzegging van de gemoedelijke en klantvriendelijke ontvangst en service die we met elkaar bij hun mochten ondervinden. En niet te vergeten onze dankzegging voor de jarenlange sponsering van onze vereniging tijdens de keuringsdagen.