Wie zijn wij

Wij zijn “PKV Burgum e.o.”

De letters P.K.V. staan voor Pluimvee- en Konijnenfokkers Vereniging. Het gebied van de vereniging is Burgum en omstreken. We houden ons bezig met het fokken van kippen, konijnen cavia,s en duiven en proberen de rassen zo zuiver mogelijk te houden. Dit doen we door onderling elkaar te helpen en te ondersteunen, bij het selecteren en te conditioneren van de dieren.

Elk jaar is er een jongdierendag waar keurmeesters je vertellen er goed aan het dier is en beter kan. Je krijgt de resultaten mee op een beoordelingskaart. Zo weet je ook met welke dieren je verder moet. Dan volgt er in november een driedaagse show in de sportzaal “‘t HEECH” in Noardburgum. Hier worden je dieren opnieuw beoordeeld, ook zijn er prijzen te winnen. Dit zijn altijd spannende en gezellige dagen.

Om met de dieren naar een show te kunnen moeten de kippen en duiven worden voorzien van een ring. De konijnen en cavia,s krijgen een tatoeage. Hieraan zie je hoe oud de dieren zijn. Verder worden de hoenders nog geënt tegen pseudo-vogelpest, dit is noodzakelijk om onderlinge ziekten te voorkomen. Voor deze hobby’s hoef je over het algemeen geen grote investeringen te doen. De dieren kunnen al op een beperkte ruimte worden gehouden. Er zijn altijd leden (fokkers) die je kunnen helpen bij de keuze van een diersoort en waar je deze kunt krijgen. We zijn een vereniging met ruim 70 leden. Vanaf 2018 is er  een Nieuwsbrief voor de leden die via e-mail wordt verzonden of zo nodig per post wordt toegestuurd, zodat elk lid altijd op de hoogte bent van wat er speelt. Voorheen werd er twee keer per jaar een clubblad uitgegeven, maar daarvoor in de plaats is dus deze nieuwsbrief gekomen. Voor de tentoonstelling wordt een inschrijfprogramma gemaakt waarmee fokkers de dieren kunnen opgeven voor de show.

Het jaar 2007 was voor de vereniging een bijzonder jaar. De vereniging is in dit jaar 65 jaar oud geworden. Met een record aantal (show)inzendingen, namelijk 613 dieren.

In jaar 2012 bestond de vereniging 70 jaar. We wilden dit ook op onze clubshow tot uiting brengen. We hoopten dat we u mochten verwelkomen als inzender van dieren. En dat hebt u gedaan, hiervoor onze grote dank. Maar liefst 623 dieren heeft u ingezonden!!.

En in 2017 bestonden we maar liefst 75 jaar!! We hadden een speciaal programma en inschrijftarief voor onze clubshow. Het was een groot succes!

De laatste jaren hebben wij te maken met landelijke en regionale uitbraken van Vogelgriep en de vele beperkingen die daar uit voortkomen voor houders van pluimvee. Beperkingen om de overdracht van het virus te voorkomen. Dit betekent dat de vereniging alternatieven moet bedenken, bijvoorbeeld thuiskeuringen als de landelijke voorschriften dat toelaten.. We kunnen niet de tentoonstellingsdagen meer organiseren zoals we dat gewend waren.
Al met al een hele opgave voor het bestuur en de vereniging als geheel. Met elkaar moeten we deze tijd zien door te komen. En vol goede moed zien we uit naar betere tijden waarin we vrolijk en vrij elkaar weer kunnen ontmoeten en onze kippen en watervogels weer kunnen showen.
Hou onze site in de gaten vooral bij de rubrieken berichten en nieuws. Daar publiceren wij onze verenigingsberichten, ideeën en plannen voor de komende tijd. Want we gaan door als individuele kleindierenliefhebbers en als vereniging, ook in deze tijd van beperkingen voor het tentoonstellen van kippen en watervogels. 

Om een aardige indruk te krijgen van wat er omgaat in onze vereniging voor wat betreft de leden en de dieren  is het leuk om onder “Nieuws” even door te klikken op “De hokbezoeken uit 2007”. Daarnaast zijn er nog 2 interessante hokbezoeken uit 2009 met daarin waardevolle tips voor de fokkers. Deze publicaties vormen weergaven van een leuk stukje geschiedenis van onze vereniging. In de nieuwsbrieven die de voorzitter sinds medio 2018 meerdere keren per jaar maakt leest u de meer actuele activiteiten van de vereniging en haar leden!  De nieuwsbrieven vindt u ook onder de rubriek “Nieuws”.

Op onze Website vindt u informatie over kleinvee, tips, trucs en interessante nieuwsfeiten. Behalve het doorlopen van de verschillende menu’s en rubrieken  in de hoofdbalk, bevelen wij de “Berichten” in de rechterbalk van uw scherm van harte bij u aan. Hierin vindt u informatie van uiteenlopende aard voor kleinvee-liefhebbers. Ook krijgt u vindplaatsen en verwijzingen aangeboden naar interessante pagina’s op onze website en websites elders op internet. 
Wij wensen u veel leesplezier!

INDEX
Om de gebruiksvriendelijkheid te bevorderen is van veelgelezen of bekeken berichten, filmpjes en artikelen een index gemaakt waarin het betreffende onderwerp is opgenomen, met daarachter de link. Door op de link te klikken komt u op de webpagina van onze website waar het betreffende artikel is te vinden. U hoeft dan niet meer alle berichten door te nemen als u meer wilt weten over bepaalde onderwerpen. Deze index is een selectie van wat er op onze website is te vinden en bevat niet alle onderwerpen en actualiteiten die wij publiceren. Klik op onderstaande link om naar de index te gaan:

Index wetenswaardigheden kleindieren en aanverwante zaken 160622