Geen Hoenders en watervogels op de Tytsjerksteradielshow 2016

Geachte lezers,

Vanaf heden geldt een landelijk tentoonstellingsverbod voor (sier)pluimvee en watervogels.
Bij een aantal watervogels in het recreatiepark Plaswijckpark in Rotterdam is het vogelgriep type H5N8 vastgesteld. Deze vogels zijn inmiddels geruimd.
Gelet op deze besmetting en de vele besmettingen in de rest van Europa, zijn alle jaarbeurzen, markten, wedvluchten, culturele evenementen, tentoonstellingen, keuringen en andere tijdelijke verzamelingen verboden, voor zover daar pluimvee of watervogels op één plaats worden verzameld. Hoe lang dit verbod geldt is nog onbekend.
Het ministerie Economische Zaken neemt aanvullende maatregelen op de reeds afgekondigde maatregelen, om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken.
Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de door hen gehouden vogels. Alleen strikt noodzakelijke toegang van vreemden in het kader van diergezondheid en dierenwelzijn is toegestaan, zoals het bezoek van een dierenarts. Bezoekersregistratie is dan verplicht.
Tentoonstellingen voor konijnen, cavia’s, duiven en kleine knaagdieren kunnen wel doorgaan.

bron: http://www.sierduif.nl/kj3/index.php/nl/  en http://www.kleindierliefhebbers.nl/

Dit houdt in voor onze show van 17-19 november 2016 dat er GEEN hoenders, serama’s en watervogels zullen zijn. De show wordt WEL gehouden voor de konijnen, cavia’s en duiven.

het bestuur.

Clubshow 2012

Inzenders en bezoekers.

Ook hierbij willen we jullie bedanken voor jullie deel in onze geweldige kleindiershow (Tytsjerksteradielshow). Er waren maar liefts 623 dieren (Cavia’s, Sierduiven, Serama’s, Konijnen, Hoenders en Dwerghoenders). De show werd geopend door burgemeester Ter Keurs (gemeente Tytsjerksteradiel). Tevens werden door de burgemeester de prijzen uitgereikt aan de winnaars. Zodra de foto’s op internet staan wordt de link ook op dit bericht geplaatst.

Catalogus: Klik op [Link]
Foto’s: Klik op [Link] , en klik dan op de foto boven de tekst “Clubshow”.

De prijswinnaars zijn:
Konijnen: R. Prins uit Burgum met een Thüringer

Cavia’s: A.J. Valk uit Eastermar met een Gladhaar Cavia
Duiven: S. Kommerie uit Metslawier met een Vliegtippler
Grote Hoenders: H. Brinkman uit Twijzel met een Leghorn
Dwerg Hoenders: E. Meinema uit Zwaagwesteinde met een Watermaalse Baardkriel
Serama’s: K. Dillema uit Walterswald 

De leerlingen van de scholen uit Noardburgum waren uitgenodigd voor een rondleiding. De door hun gemaakte tekeningen van kleindieren zijn beoordeeld. PKV Burgum e.o. heeft hiervoor prijzen beschikbaar gesteld. Dit jaar gingen de prijzen naar de volgende leerlingen:

OBS de Oerset:
Annebrecht Zwaaagstra 6 jaar
Aniel Homan, 7 jaar
Daniël de Hoop, 8 jaar
 
CBS Immanuel:
Hinke v.d. Boon, 11 jaar
Durk van der Veen, 10 jaar
Sjoukje de Haan, 10 jaar  

Het was voor A. Hijma zijn laatste show als keurmeester. Als dank voor zijn inzet als keurmeester werd hij in het zonnetje gezet. Zie hieronder.
 

Clubshow 2012 vraagprogramma

In november hebben we als PKV Burgum weer onze jaarlijkse show. Dit jaar staat ons 70 jarig bestaan centraal. We willen er een speciale show van maken. Hieronder ziet u de links waarmee u onder andere het vraagprogramma kunt downloaden.
In het vraagprogramma zijn geen Serama’s opgenomen, maar ze zijn zeker welkom op onze show!!

Clubshow 2012
Vraagprogramma: [Vraagprogramma] (Boekvorm)
Vraagprogramma: [Vraagprogramma] (A4)

Inschrijfformulier: [Inschrijfformulier]
Catalogus:
Foto’s:

Leden, inzenders en andere belangstellenden,

Vroeger gingen we op schoolreisje. Met de bus naar Assen of Appelscha. Of misschien wel naar de dierentuin in Emmen. Of op een boerenwagen naar een speeltuin in de buurt. Of op de fiets langs een paar jeugdherbergen. Vul maar in. We weten het allemaal vast nog wel. 

Wat keken we uit naar ons schoolreisje! Je leefde er naar toe. Als kind maakte je je zorgen of alles wel goed zou komen. ’s Morgens heel vroeg was je wakker, want stel je voor dat jij je zou verslapen. Met een tas vol broodjes ging je in de bus. Veelal geplet kwamen de broodjes ’s avonds weer thuis. Heerlijk. Vooral de voorpret. Dát was eigenlijk het allermooiste.

Die voorpret, die genoeglijke zenuwachtigheid hebben we nog steeds als we onze jaarlijkse open tentoonstelling op poten zetten. Vooral als het vraagprogramma de deur uit is. Hoeveel inschrijvingen zullen we ontvangen? O, zo spannend! En we willen zo graag dat onze Tytsjerksteradielshow goed verloopt en dat er veel belangstelling is. Want we zijn trots op onze open tentoonstelling. Trots op het schitterende tentoonstellingsgebouw, trots op de verzorging, trots op onze catalogus, op de sfeer rond de kooien en in de kantine, op onze vrijwilligers. We weten dat het een geoliede machine is, maar toch! Het blijft elk jaar weer spannend. Elk jaar weer die voorpret. 

Nou, we mogen weer los! De voorpret kan weer beginnen. Nog een paar nachtjes slapen en de open clubtentoonstelling van de pluimvee- en konijnenvereniging Burgum e.o. kan geopend worden. De Tytsjerksteradielshow 2012 kan los. 

Hierbij ontvangt u ons vraagprogramma wat behoort bij onze open tentoonstelling. Deze tentoonstelling willen we houden van woensdag 14 tot en met zaterdag 17 november. In sportzaal ’t Heech’ te Noardburgum zullen weer kooien opgesteld staan voor grote en kleine hoenders, sierduiven, konijnen en cavia’s. 

De Tytsjerksteradielshow heeft een gezellig, intiem karakter, waar alle gelegenheid is om ervaringen uit te wisselen, dieren met elkaar te vergelijken en uit te wisselen. Dat kan tussen de kooien, maar ook in de kantine. Sportzaal ’t Heech is droog, warm, schoon en licht. Een plezier om te vertoeven. De Tytsjerksteradielshow kent een uitstekend prijzenpakket, positief gestemde keurmeesters, een overzichtelijke opstelling en een uitstekende verzorging. Bovendien meet u uw krachten met fokkers die her en der in ons land regelmatig hoge ogen gooien. Het inschrijfgeld per dier is zeer gunstig! Tenslotte is vermeldenswaard dat we dit jaar het 70 jarig bestaan van PKV ‘Burgum e.o.’ op gepaste wijze willen vieren tijdens onze open tentoonstelling. 

Op woensdagavond 14 november is het inkooien, terwijl op donderdag een selecte groep keurmeesters uw dieren tegen het licht zullen houden. 

We verzekeren u dat elk dier, naar de stand op dat moment, serieus en kritisch beoordeeld zal worden. Op donderdagavond, vrijdag en zaterdag kunt u uw predicaten en prijzen in ogenschouw nemen.

PKV ‘Burgum e.o.’ is een actieve vereniging. In sportzaal ’t Heech’ zult u grotendeels kooien aantreffen die eigendom zijn van onze vereniging. De afgelopen seizoenen heeft de vereniging een zeer compleet arsenaal tentoonstellingskooien kunnen samenstellen. Als we vereniging zijn we hier erg blij mee. Eventueel kunnen de kooien verhuurd worden. 

Een 2e punt is dat we u graag uw inschrijvingsgeld terug willen betalen. Op het inschrijfblad in dit vraagprogramma kunt u een schatting maken van het gewicht aan eieren wat tijdens de tentoonstellingsdagen wordt gelegd. De inzender die het dichtst het gewicht van de gelegde eieren benaderd, ontvangt zijn inschrijfgeld terug!. Altijd proberen. Niet geschoten is altijd mis. 

Al jaren is onze clubshow een open tentoonstelling: een ieder kan inschrijven. Dat u onze accommodatie, onze werkwijze, onze keurmeesters, de algehele verzorging van de show, ons prijzenschema en onze sfeer waardeert, blijkt uit de jaarlijkse inzendingen. Ook dit jaar rekenen we weer op u! Uw dieren zijn in vertrouwde handen.  

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
Wiebren de Jong

Clubshow 2011

Clubshow 2011
Het jaarlijkse kleindierenshow was weer een echte beestenboel. De 76 inzendingen met 605 beesten waren van de partij in “ ’t Heech’’ in Noardburgum. En er zijn uiteindelijk 5 kampioenen uitgekomen.

De opbouw van de Kleindierenshow door vrijwilligers begon op woensdag 16 november en op donderdag 17 november werden de beesten gekeurd door de keurmeesters. Die avond werden de prijzen uitgereikt door Doeke Fokkema, wethouder van het CDA. Hij hield de toespraak  en opende het evenement. Ook de kinderen van de bassischolen zijn een dag op bezoek geweest en hebben daar een tekening gemaakt van een dier. De mooiste tekening kreeg een prijs. Er waren lotingen waarbij de prijzen werden aangeboden door de winkels in de buurt.

Hoe de dieren het allemaal vonden heb ik ze niet kunnen vragen, maar ze vonden de aandacht die ze kregen van deze  gezellige dagen vast wel leuk.

De uitslagen zijn:

Kampioen Sierduiven                                               S. Kommerie
Kampioen Hoenders                                                H. Brinkman
Kampioen Dwerghoenders                                       M. v/d Bijl
Kampioen Cavia’s                                                    A. v/d Zwaag – v/d Zee
Kampioen Konijnen                                                  J. Heeringa

Nog een bedankje aan alle vrijwilligers die mee hebben geholpen met dit evenement.

Vraagprogramma: [Vraagprogramma]
Inschrijfformulier: [Inschrijfformulier]
Catalogus: [Tytsjerksteradielshow]
Foto’s: [Foto’s show]