79ste Tytsjerksteradielshow in samenwerking met KV ‘Trynwâlden

Uitnodiging!

Graag nodigen het bestuur van KV ‘Trynwâlden’ en het bestuur van PKV ‘Burgum
e.o.’ u uit om uw konijnen en duiven in te schrijven en deel te nemen aan onze ééndagskeuring.
Wat nieuw is, is dat de 79ste Tytsjerksteradielshow voor het eerst wordt georganiseerd in samenwerking met KV ‘Trynwâlden’. Tot voor kort had KV ‘Trynwâlden’ een eigen besloten clubshow.
De samenwerking mondt nu uit in een prachtig vraagprogramma voor de ééndaagse 79ste Tytsjerksteradielshow. Voor deze open clubshow willen we u van harte uitnodigen om er samen een kleindierenfeest van te maken: voor dier en mens. We willen als besturen het mogelijk maken om, in het bijzijn van onze prachtige dieren, elkaar te ontmoeten. Gezellig bij elkaar zijn, elkaars dieren bekijken, samen eten, een beoordeling krijgen over de eigen dieren, elkaar stimuleren en helpen. De sociale doelen staan voorop.

Zoals u dat van ons gewend bent, vieren we het kleindierenfeest op de bekende locatie,
namelijk in de prachtige sportzaal ’t Heech, Reitdekkerstrjitte 49 te Noardburgum.

Ook dit jaar rekenen we weer op u! Uw dieren zijn in vertrouwde handen. Tot ziens op zaterdag 18 november.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van KV ‘Trynwâlden’ en PKV ‘Burgum e.o.’’ ,
Lucas Talsma
Wiebren de Jong

Bijlagen: vraagprogramma en inschrijfformulier, even hieronder op de rode tekst klikken om te openen.

79ste Tytsjerksteradielshow 2023 (def )
Kopie van inschrijfformulier Tytsjerksteradielshow