Herinnering gezamenlijke ledenvergadering 18 oktober 2023 om 19.45 uur

Herinnering Uitnodiging

Hierbij nodigen we u uit voor een gezamenlijke ledenvergadering van KV ‘Trynwâlden’ en PKV ‘Burgum e.o.’ op woensdagavond 18 oktober om 19.45 uur. Plaats van handeling: dorpshuis ‘De Balstien’, Van Cronenburgweg 1, 9257 VW Noardburgum.

Tijdens deze ledenvergadering staat onze gezamenlijke open ééndagskeuring van 18 november centraal, de 79ste Tytsjerksteradielshow. We willen u deze avond meenemen in de voorbereiding op dit evenement. Met andere woorden: samen de kar trekken.
Zie onderstaande agenda.

We zoeken uw steun in woord en gebaar.

Last but not least: kennismaken met elkaar en er een gezellige avond van maken. Dus hierbij bent u van harte uitgenodigd voor deze ledenvergadering van 18 oktober om 19.45 uur te Noardburgum.

Namens de besturen van

KV ‘Trynwâlden’ en PKV ‘Burgum e.o.’

AGENDA

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken. ?
 4. Korte terugblik op ontstaan samenwerking PKV Burgum en Trynwâlden
 5. Show 2023 bespreken en doornemen.
  1. Globaal doornemen draaiboek
  2. Aanpassingen prijzenschema
  3. Uitvoering (waar zijn nog mensen nodig)
 6. Werven sponsors/adverteerders Tytsjerksteradielshow 2024
 7. Datum jongdierendag 2024, voorstel 13 september
 8. Datum Tytsjerksteradielshow 2024, voorstel 23 november
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.