Nieuwsbrief nr. 6, oktober 2023

 

Beste leden,

Hierbij sturen we jullie een nieuwsbrief met een aantal verslagen. Bijvoorbeeld een verslag van de ledenvergadering d.d. 18 oktober en verslagen van de huiskeuringen hoenders d.d. 19, 20 en 21 oktober. Ook leest u enige informatie over de komende Dierenparade Noordshow. Belangrijkste nieuws is de vraag om u op te geven voor de 79ste Tytsjerksteradielshow van 18 oktober aanstaande.
U kunt tot 4 november (volgende week zaterdag, dus) uw dieren nog aanmelden bij Johannes Looijenga. Tenminste als er nog plaats is. We willen u oproepen om ons te helpen met de opbouw van onze open tentoonstelling. Dat doen we op vrijdagmiddag 17 november vanaf 13.00 uur. Misschien lukt het u om ons een paar uurtjes te helpen. Meldt u dan even aan bij Tonnie Bakker, tel 0511 – 452283 of 06 – 13029966. Wie doet er mee? Heel graag! Veel leesplezier en een goed weekend toegewenst.

Namens het bestuur van PKV ‘Burgum e.o.’

Wiebren de Jong

Klik hier voor het bericht met de bijbehorende bijlagen.