Nieuwsbrief nr. 8, december 2023

Nieuwsbrief no. 8, december 2023

Het zijn de laatste dagen van 2023. De kerstdagen zijn achter de rug en we maken ons op voor een afscheid van het oude jaar en de start van het nieuwe jaar. Op die overgang van oud naar nieuw sturen we u een nieuwsbrief. Dat kan want we hebben nieuws, namelijk een verslag van onze gezamenlijke bestuursvergadering. Een vergadering waarin de evaluatie van onze open clubshow van 18 november jongsleden centraal stond.

Bovendien biedt deze nieuwsbrief ons de kans om u veel heil en zegen voor 2024 toe te wensen. En dat we samen een vruchtbaar fok- en tentoonstellingsseizoen mogen meemaken.

Veel leesplezier,
Namens de besturen van KV Trynwâlden en PKV Burgum e.o.

Wiebren de Jong

Nieuwsbrief no. 8 december 2023