In Memoriam

In deze rubriek herdenken wij onze overleden fokkers. Deze rubriek is in augustus 2019 aan de site toegevoegd.

Na een periode van afnemende gezondheid is op 18 juli 2019 te Noardburgum (Frl.) overleden ons oud bestuurslid

Tjeerd Polet

Dierenvriend Tjeerd Polet is niet meer. Tjeerd heeft jarenlang gevochten. Zijn liefde voor het leven was groot. Het leven met zijn vrouw Rieke, kinderen, kleinkinderen, tuin en Plymouth Rockkippen gaf hem veel vreugde. Tjeerd was een ‘warber’ man. Altijd was hij bezig, altijd vond hij wat uit, was hij aan het knutselen, maakte hij zinvolle spullen. Voor zijn huis en tuin, maar ook voor onze club. Tjeerd wist op allerlei wijzen ons bestand tentoonstellingskooien op niveau te brengen. Trots en blij was Tjeerd als het hem lukte om alles goedkoop te regelen.

Een markant figuur. Snel maakte hij contacten. Tjeerd was sociaal vaardig. Vol van humor. Overlopend van verhalen. Overtuigend. Innemend was zijn enthousiasme en zijn prachtige lach. 

Tjeerd is tien jaar bestuurslid geweest. In die jaren was hij boegbeeld van onze vereniging. Vernieuwend, toekomstgericht ging hij te werk. In die jaren zijn veel initiatieven van Tjeerd gerealiseerd. Zijn inzet met betrekking tot onze jaarlijkse driedaagse Tytsjerksteradielshow was groot. Het jaarlijkse hoenderenten werd door Tjeerd geregeld. Toen Tjeerd stopte als bestuurslid viel er overduidelijk een gat, maar ook in die periode bleef hij bereid om ons in raad en daad bij te staan.

Tientallen jaren was hij topfokker van de Plymouth Rock gestreept. Tjeerd genoot van zijn hoenders. Landelijk ontbrak Tjeerd nooit bij vergaderingen en keuringen van dit ras. Hij was altijd bereid andere fokkers te helpen.Het prachtige draaiend rad wat Tjeerd voor onze club maakte, zal ons elk jaar tijdens de clubshow aan hem herinneren. 

Rust zacht, Tjeerd

Namens PKV ‘Burgum e.o.’
Wiebren de Jong

 

 

Reinder Larooi

We wisten dat Rein ernstig ziek was. Al geruime tijd. Een bestuurslid nam regelmatig contact met Rein op.
Door hem even te bellen, even bij hem langs te gaan of om de nieuwsbrief van onze club bij hem te brengen.
Rein was alleen en het bezoek of het belletje werd altijd enorm op prijs gesteld.
Met gulle lach heette hij zijn bezoek welkom. Rein vertelde dan hoe het met hem ging:
“Ik bin gau wurch, efkes yn ‘e tun of yn ‘e skuorre en dan moat ik my al wer del jaan.”
Maar tot het laatst toe was hij ook vervuld van hoop.

Tot op 26 november jl. zijn lichaam niet meer verder kon.
Wat overblijft zijn mooie herinneringen aan een lieve man.
Op de algemene kennisgeving van Reins overlijden viel één zin in het bijzonder op: “Hij stond altijd voor ons klaar”.
Dat klopt! Helemaal. Je stelde Rein nooit vergeefs een vraag. Hij wilde graag helpen.
Samen met anderen onze jongdierendag of clubshow op- en afbreken.
Dan ontbrak Rein nooit. Tussen de bedrijven door samen koffiedrinken of samen eten. Je zag hoe Rein genoot.
Rein was graag onder de mensen om de eenzaamheid van zijn bestaan te doorbreken.
Die eenzaamheid doorbrak hij ook door als fervent voetbalsupporter elke zondag langs de lijn te staan.
Wij herinneren ons Rein als opgewekt, blijmoedig, altijd in voor een praatje of gesprek.
Rein fokte konijnen, serama’s en duiven. Lang had hij grote aantal ‘Boeren meeuwkes’, een oud en vrijwel uitgestorven duivenras. Niet altijd won Rein een prijs op tentoonstellingen, maar dat was voor hem ook helemaal niet belangrijk.
Hij was tevreden met elke beoordeling op zijn kaart.
Het ging hem om de gezelligheid: de dieren in zijn hokken thuis en het ontmoeten van anderen tijdens tentoonstellingen. We zullen je missen, Rein Larooi.

Rust zacht, Rein!

Namens PKV ‘Burgum e.o
Wiebren de Jong

 

Meindert van der Bijl

Meindert was 63 jaar lid van onze club en al die jaren een fervent liefhebber van de
kleindierensport. Hoenderfokkers zullen Meint van der Bijl herinneren als degene die de Drentse
Patrijs tot op de kleine details heeft verbeterd. Hij heeft een onmiskenbare bijdrage geleverd aan dit kippenras. Jonge haantjes van acht weken kon Meint feilloos op volgorde zetten. Een haantje van
acht weken, die door Meint op plek één was gezet, werd na zeven maanden de beste op de tentoonstelling. De laatste jaren werkte Meint samen met twee fokkers uit de omgeving. Met z’n drieën
probeerden ze de Drentse patrijskrielen te verbeteren. Met succes, want de beide collega’s scoorden de ene U na de andere.
Zijn leven lang was Meint stukadoor. Hij was een bekend vakman, die prachtige reliëfs op vlakke wanden wist te plakken. Na zijn pensionering kenmerkte het leven zich voor Meint en zijn vrouw Maaike tot vaste ritmes. Elke dag stonden ze op hetzelfde tijdstip op, dronken om half 10 koffie, aten om twaalf uur, wandelden in de middag een eind en lagen rond tien uur in hun bed. Daartussen door werkten ze altijd samen in en rond hun prachtige huis aan de Bûterblom te Damwâld. “We helpe inoar, wat ik net kin, dat docht Maaike en omgekeard. Ik mean de kantsjes, Maaike it gêrs, want ik mean de kabel altyd dwerstroch!’, vertelde Meint in ons clubblad van september 2016. Zo hebben ze vele gelukkige jaren gekend. Tot op hoge leeftijd hielp Meindert bij het draaiende houden van PKV ‘Burgum e.o.’, in het
bijzonder tijdens onze tentoonstellingen. Toen hij vanaf 2000 lichamelijk stapje voor stapje terug
moest treden, bleef hij onze club in woord en gebaar steunen met zijn niet aflatende belangstelling en stimulansen.

We wensen Maaike, kinderen, kleinkinderen en vrienden veel sterkte om het verlies van Meint
van der Bijl te verwerken.

Rust zacht, Meint!

Namens PKV ‘Burgum e.o.’
Wiebren de Jong

Cor Vis

Na een lange periode van afnemende gezondheid is op 19 februari 2024 te Burgum overleden Cornelis Vis Cor was sinds januari 1994 lid van PKV ‘Burgum e.o.’ en vooral de oudere leden zullen hem kennen als fervent liefhebber van de Rhode Island Reds. Met deze grote, roodachtige hoenders kwam hij elk jaar naar onze open clubshow en dat ging niet zonder slag of stoot. Ik herinner me hoe Cor met de nodige moeite de enorm krachtige dieren in de grote kooien deed. Hij hield de hennen en hanen stevig onder zijn armen en, terwijl de dieren een oorverdovend lawaai maakten, liet Cor ze dan los in de kooi. Dan ontstond past het echte tumult. De dieren vlogen met kracht tegen de tralies van de bovenkant van de kooi en stampten met hun geweldige poten op de houten onderbak. Ondertussen de meest banale kippengeluiden uitbrakend. Alles wat kip was in de buurt van deze Reds schoten door alle hoeken van hun kooi en het was een lawaai van jewelste. Waarschijnlijk zullen Cor en zijn kippen zo in de herinnering van velen staan. Bij het lezen van zijn overlijdensadvertentie kwamen echter tegelijk andere herinneringen aan deze kleurrijke dierenliefhebber boven. Cor moet ongelooflijk taai zijn geweest. In september 2016 mocht ondergetekende een interview maken met dhr. Vis. Voor het tweejaarlijkse clubblad van PKV ‘Burgum e.o., genaamd ‘Bisten en oar nijs’. Dat ging niet vanzelf. Cor was erg benauwd en kon soms moeilijk spreken omdat hij niet genoeg adem kon vinden. Of hij op dat moment zijn geliefde Rhode Island Reds nog in de hokken had, weet ik niet meer. Wel weet ik dat hij gedwongen was om te stoppen met het houden van kippen. Vanwege longproblemen kon het niet langer. Vanaf 2016 heb ik nauwelijks contact met Cor gehad. Jan Sietze Valk onderhield de contacten tussen hem en onze club. In 2016, tijdens het interview was Cor 84 jaar. Cor overleed op 91- jarige leeftijd. Wie had dat gedacht! Zo lang volgehouden met zo weinig lucht! Cor was ook de man met een enorme kennis van kippen het opfokken van de jonge dieren. Tijdens het interview van september 2016 vertelde hij met zoveel overgave over hoe hij kuikens grootbracht. Ondergetekende hing aan zijn lippen. Zoveel nuttige, praktische informatie voor een startende hoenderfokker. Ik was nauwelijks in staat alles te noteren, zo was ik onder de indruk. Een grote, sterke man met zoveel oog voor het kleine, het onbenullige. En zoveel liefde voor zijn kippenras. Wat zal hij de afgelopen jaren zijn kippen gemist hebben! Hoe vaak zal hij nog aan zijn dieren gedacht hebben? Rust zacht, Cor!

Namens PKV ‘Burgum e.o.’
Wiebren de Jong