Analyse: Hobbydier onevenredig belast

Doorslaan in regelzucht 

Analyse: Hobbydier onevenredig belast

 Het is weer eens zover: Brussel steekt zijn neus in zaken waar het niets te zoeken heeft. Dit keer wordt in achtertuintjes en schuurtjes van Nederlanders gesnuffeld. Zit daar toevallig een kip? Staat er een bijenkorf? Dan dient de overheid daarvan verwittigd te worden, vindt de Europese Commissie.

De nieuwe administratieve spelregels voor hobbydieren staan in een veelomvattend dierenplan waaraan door Brusselse ambtenaren en lidstaten al jaren wordt getimmerd. Het gaat om de zogeheten Diergezondheidsverordening (DGV). Het moet versnipperde Europese regelgeving bundelen en verbeteren.

De verordening heeft een paar sterke punten, zoals uitbreiding van de lijst met gevaarlijke dierziekten. Q-koorts, de geitenziekte die in Nederland slachtoffers heeft gemaakt, staat er straks bijvoorbeeld ook op. Eveneens nieuw is dat EU-landen verplicht worden om bij een uitbraak van zo’n besmettelijke dierziekte daarvan melding te maken, zodat andere lidstaten indien nodig voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.

Maar, zoals wel vaker gebeurt, dreigt Brussel door te slaan in zijn regelzucht. Dat is in Nederland niet onopgemerkt gebleven, maar minister Carola Schouten (Landbouw) krijgt van andere lidstaten te weinig steun om dit weer recht te breien.

Wat rest is een noodverbandje. De mogelijkheid bestaat namelijk om uitzonderingen te gaan maken voor bepaalde diergroepen en hun eigenaren. De CU-bewindsvrouw belooft zich daarvoor in te zetten, zodat mensen met slechts een paar hobbydieren niet onevenredig belast worden.

Inge Lengton
De Telegraaf
16 september 2019