Uw dier als partner!

 Dier krijgt meer status door kringlooplandbouw.”

Zo stond het boven een artikel van woensdag 4 dec 2019 in de Leeuwarder Courant. Hierna een deel van de verdere tekst:

“Koeien, varkens en kippen en andere productiedieren zullen aan status winnen door de kringlooplandbouw. Dat geluid viel gisteren te beluisteren in Leeuwarden tijdens een bijeenkomst van de Raad voor Dieraangelegenheden, een adviesorgaan van de regering.”

……………………………………………………………………………….. enz.

“De Raad ziet in zijn onlangs uitgebrachte rapport ‘Staat van het Dier’ een duidelijke verschuiving van de veehouder als heerser van het dier naar de veehouder die uiteindelijk een soort partnership aangaat met zijn veestapel. Volgens de Raad een prima ontwikkeling. Boerenbestuurder en voormalig veearts Geart Benedictus keek daar toch wat anders tegen aan. ,,Door het dier als een partner te zien, geef je de dierenextremisten een ideologische basis. Die zullen stellen dat je een partner niet behoort te slachten.”

Tot zo verre een deel uit de publicatie van de Leeuwarder Courant.
Ja dan sta je toch wel even te kijken. Een hok vol kippen, partners?
Ik heb zonet mijn “partners” gevoerd en geprobeerd een zinvol gesprek met hun, ik bedoel natuurlijk “hen” aan te knopen, zoals het hoort bij goed partnerschap.
Maar het bleef steken in wat gekakel van de andere kant.
Van mannelijke zijde, al val ik daar niet op, bleek ook geen sprake van zinvolle conversatie.
Er werd steeds door heen gekraaid.
Je hoort bij een goed partnerschap naar elkaar te luisteren nietwaar?
Nou mooi niet dus.
Tsja, dan denk je nog eens na over dat partnerschap.
En plots bekruipt mij de beangstigende gedachte: “bigamie”.
Bigamie is het gelijktijdig getrouwd zijn met twee of meer partners.
Zoals u weet wordt geregistreerd partnerschap gelijk gesteld aan een huwelijk. Maar in Nederland mag je maar 1 partner hebben getuige artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht dat luidt: “Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft: hij die opzettelijk een dubbel huwelijk aangaat.”

Wel dames mocht u denken dat het niet voor u geldt, de tekst in de wet is wat verouderd, er staat dan wel hij, maar ook u valt onder deze wetsregel.

Gelet op het bovenstaande wil ik de vrees van Geart Benedictus daarom nog wat uitbreiden. Laat in het economische en maatschappelijke verkeer duidelijk blijken dat u weliswaar een dierenvriend bent, maar dat van enig partnerschap geen sprake is.
Dit alles teneinde te voorkomen dat u ooit wordt beticht van bigamie op voordracht van bepaalde groepen burgers die een dier gelijk of hoger stellen dan een mens. 

Enige jaren geleden kwam ik in het voorjaar bij Welkoop en vroeg of er geen kuikens meer in de winkel waren onder de lamp. Een prachtig gezicht en absoluut niet schadelijk voor de kuikens die volop van elkaars gezelschap genieten in een dergelijke opstelling.
Een veilige en schone omgeving.
Geen gevaar dat je wordt vertrapt door je moeder als je net bent geboren.
Of door je moeder wordt onder gepoept en besmet met ziekteverwekkers.
Het was rond paastijd en dan was dat bij Welkoop voor de kinderen altijd erg leuk. Kinderen uit het dorp kwamen geregeld speciaal naar Welkoop om naar de kuikens te kijken.
Ik kreeg te horen dat het hoger management van Welkoop het dieronvriendelijk en zielig vond dat er kuikens in de winkel waren die geen moeder hadden. Dus het was voortaan over en uit met de kuikens onder de lamp. Jammer voor de bezoekers en vooral de kinderen in de winkel.
Maar ook voor de medewerkers in de winkel die van het mooie schouwspel mee genoten. Wat wordt het volgende punt voor konijnen en kippen en andere dieren? Dat we daar geen foto’s meer van mogen publiceren in verband met de privacyregels?
Mijn conclusie is dan ook: “Dit soort zaken slaat volledig door!”
En dat geldt ook voor de betiteling van partner voor dieren die worden gehouden. Frank de Ronde stelt in het artikel in de Leeuwarder Courant:
“Leghennenhouder Frank de Ronde, die meerdere kippenstallen in Groningen en Drenthe heeft, vond dat de roep om nog meer dierenwelzijn ,,niet meer bij te benen is.”

4 december 2019

Jan Westerhof