Gebruik van een luchtdrukgeweer bij bestrijding van ratten.

Ratten bestrijden met gebruik van een persluchtgeweer (PCP).

Deskundigen verwachten dat het rattenprobleem steeds meer zal toenemen nu geen vergif meer mag worden gebruikt en er geen goede registraties van rattenpopulaties plaatsvinden en ook niet zijn bijgehouden. Daardoor is onduidelijk of de rattenpopulatie is uitgebreid, gelijk is gebleven, verplaatst en andere strategische gegevens die nodig zijn om het probleem in kaart te brengen ontbreken door nalatigheid van de overheid. Gemeenten zijn meestal laks in de bestrijding van ratten, reserveren geen of veel te weinig budget en verwijzen burger slechts door naar een bedrijf dat doet aan ongediertebestrijding.
Ik ben van mening dat rattenbestrijding is gerelateerd aan volksgezondheid omdat ratten tal van ziektes kunnen verspreiden. Waarborgen van de volksgezondheid is een primaire taak van de lagere overheden en door de terughoudende opstelling van provincies en gemeenten blijven deze zogenaamde lagere overheden in gebreke. Door dure leges bij het aanvragen van ontheffingen zoals bij rattenbestrijding werkt de overheid het probleem juist in de hand. Daarnaast worden burgers en boeren die bijvoorbeeld op de manier die ik hierna beschrijf en naar verwijs ratten willen bestrijden enorm op kosten gejaagd. Voor het verkrijgen van een ontheffing om te mogen jagen kan de provincie voorwaarden stellen, waaronder ongetwijfeld de dure cursus die in de link van het artikel van www.boerderij.nl wordt genoemd. Maar de provincie of gemeente kan het in bezit hebben van een luchtdrukgeweer echter niet verbieden, want dat is bij wet toegestaan zonder wapenvergunning of wapenkast.
Gemeentelijk beleid, zoals bij de gemeente Tytsjerksteradiel, waarbij wordt bevorderd dat meer losse vuilniszakken worden gebruikt, door nog maar eens in de drie weken de afvalcontainer te legen zal eveneens leiden tot meer rattenoverlast. 

Er is echter een zekere maatschappelijke tendens gaande waarbij wordt beoogd soepeler om te gaan met het doden van ratten, onder anderen door middel van een persluchtgeweer, nu vergif binnenkort niet meer is toegestaan. Voor een persluchtgeweer heeft u geen vergunning of ontheffing nodig, wel wordt bij aankoop uw naam en adres geregistreerd.
Een persluchtgeweer of persluchtbuks wordt ook wel PCP buks genoemd.

Er worden persluchtgeweren aangeboden waarbij in 1 koop ook een handpomp zit om het geweer op druk te brengen. Dat pompen is echter een zeer zware klus en werkt ontmoedigend. Bij de aankoop van een persluchtgeweer is het beter meteen een persluchtdrukfles aan te schaffen. Die kost met de daarbij benodigde drukmeter (manometer) erbij
ongeveer € 335. Een goede PCP-buks van 50 joules, bijvoorbeeld van GAMO, kaliber 6.35, kost om en nabij € 620. Dit zijn heel andere prijzen dan in het artikel van www.boederij.nl worden genoemd.

Op de site van Dicks Dumpstore in Leeuwarden ( https://www.dicks.nl/ )
staat de volgende uitleg over persdrukgeweren:
“Perslucht buksen zijn enorm populair omdat deze vrijwel de meeste precisie, kracht, en grotere kalibers bieden. Deze pcp luchtbuksen gebruiken een intern luchtreservoir die bijgevuld kan worden met een speciale handpomp, luchtdruk fles, of een compressor. Wanneer u de trekker overhaalt gaat een ventiel open waardoor een deel van de lucht wordt vrijgelaten, en de kogel wegschiet. Dit soort buksen maken in veel gevallen ook vaak gebruik van magazijnen en grotere kalibers. Ondanks de hoge kracht, hebben deze buksen vrijwel geen terugslag.”

Aan te raden is, voor de bestrijding van ratten met een luchtdrukgeweer, een PCP buks te kopen met een kracht van om en nabij 50 joules of wat meer. In het verhaal waarvan ik hierna een internetlink heb bijgevoegd wordt gesteld dat een speciale kijker nodig is, omdat ratten alleen in schemer of in de nacht zich laten zien. Hoewel dat meestal het geval is zal bij een rattenplaag ook overdag of tegen de avond, of ’s morgens vroeg een rat zich niet schuil houden.
Een dure nachtkijker en infraroodapparatuur is dan niet altijd nodig.
Een rat schieten met een gewone luchtbuks is niet aan te bevelen.
Vaak zijn gewone luchtbuksen niet krachtig genoeg om een rat in 1 keer pijnloos te doden. Ik neem aan dat u als dierenliefhebber het met mij eens bent dat onnodig dierenleed voorkomen moet worden.
Voor het doden van ratten, ook op uw eigen erf, is een ontheffing nodig van de provincie.

Volgens https://erfschutter.nl/ ligt bij de handhaving geen prioriteit op het controleren van boeren en burgers die ratten doden met een PCP, hoewel dit zonder ontheffing niet is toegestaan. Men schrijft het volgende:
“Onder lucht-sportschutters is het taboe om op dieren te schieten. We moeten echter vaststellen dat de publieke opinie (als het om ratten gaat) aan het verschuiven is. Door de toenemende rattenoverlast is er minder weerstand tegen het gebruik van luchtbuksen voor het afschieten van ratten. Ook de overheid maakt merkbaar minder werk van de handhaving van wetgeving op dit onderwerp. Dat komt door de toenemende rattenoverlast en door wetgeving die het voor particulieren, boeren en traditionele rattenbestrijders lastig maken om rattengif te gebruiken.”

Op de volgende link vindt u een uitgebreide reportage over de huidige stand van zaken en de formele mogelijkheden bij het gebruik van een PCP-buks.
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2020/5/Ratten-bestrijden-met-persdrukgeweer-en-warmtebeeld-580716E/

In Ternaard en omstreken is rattenjager Jos Kruis op de hiervoor beschreven wijze actief.
Lees meer informatie en zijn ervaringen op https://ratslag.nl/

Noardburgum, 25 mei 2020
Jan Westerhof