Nieuwsbrief nr. 5 van september 2020

 

Beste leden van PKV ‘Burgum e.o.’

Hierbij , namens het bestuur, de 5de nieuwsbrief van 2020. Het is het septembernummer en het bevat veel belangrijke informatie. Onder andere informatie over de jongdierendag en onze Tytsjerksteradielshow 2020.Bij deze nieuwsbrief horen verschillende stukken: ze zijn toegevoegd.

Veel leesplezier en de vriendelijke groeten,

Twijzel, 31 augustus 2020

Wiebren de Jong

Klik op de rode teksten om de Nieuwsbrief en de bijlagen te lezen.

Nieuwsbrief no. 5, september 2020

Inschrijfblad jdd 2020

Formulier automatische overschrijving

Jongdierendag 2020

De tabellen voor de oorlengtes en gewichten van konijnen versie 2020 zijn in een aparte pagina op de website gezet in een geschikt formaat, zodat u deze kunt uitprinten!