Nieuwsbrief nr. 1, februari 2022

Beste leden van PKV ‘Burgum e.o.’

Hierbij sturen we jullie de eerste nieuwsbrief van 2022.
In de nieuwsbrief wordt melding gemaakt van onze jaarvergadering d.d. 6 april 2022.
Noteer deze datum in uw agenda. Veel leesplezier!

Namens het bestuur,

Wiebren de Jong

(Klik op de rode tekst om de nieuwsbrief en de bijlagen te lezen.)

Nieuwsbrief no. 1 februari 2022

Formulier machtiging automatische incasso PKV Burgum

Verslagen van de bestuursvergaderingen 2021

Leidraad houden van konijnen definitief, maart 2022