Wel&wee in 2011 door Tjeerd Polet

WEL EN WEE P.K.V BURGUM e.o 2011

Na een goed bezochte jaarvergadering met als hoogtepunt de huldiging van de heren Sjouke v.d. Veen, Jan Heeringa en Meint Bijl. Na de pauze hebben we onze webside bekeken op een beamer. Met dank aan Johannes Dijkstra die dit steeds weer bijhoudt, je hoorde vaak och heden ja dat was er ook nog, mooi om nog eens weer te zien (de foto’s). Dan gaat iedereen zijn of haar dieren op poetsen zo dat er weer optimaal gefokt kan worden. Maar dat was voor Aldert niet weggelegd hij moest zienderogen inleveren wat eindige met overlijden. Aldert heeft voor onze vereniging heel veel betekent. Ook zijn parelfeh konijnen gooide vaak hoge ogen. Dit ras is voor de vereniging behouden gebleven en is nu op de lerarenstal in Twijzel te vinden. Dan heeft 2011 ook voor ons zelf (fam. Polet) veel betekent met een prostaat operatie en 35 bestralingen gaat het nu weer van wee naar wel, nog bedankt voor alle warme reactie’s in welke vorm ook.

Ook 2011 was voor de vereniging positief met in september een goed verzorgde barbecue en een goed bezochte jongdierendag bij de Fam. v.d. Wal op de Swartemar in Noardburgum. Maar helaas was dit de laatste keer om dat dit gebouw voor grote klussen beschikbaar moet blijven. De nieuwe locatie is 50 meter verder bij Straatmakerij Stenekes. Hoe dat verloopt zien we in september. Ook de show was weer geweldig met 605 dieren een topper. Hierbij bedank ik de fam. Kroontje en Vellema voor het invullen van 4 dagen kantine werk men hie der gjin om sjen ny. Het was ook een jaar van veel houtwerk want als er eenmaal 50 nieuwe bakken zijn dan zie je dat de schragen ook niks meer zijn. Dus in overleg met het bestuur zou ik 50 nieuwe schragen maken, maar als sytse ze allemaal bij elkaar zet zijn het er 90. Dus dan mar even troch zette. Een paar cijfers voor 90 schragen; ik ben 60 meter koord, 180 scharnieren, 400meter hout en 3000 schroeven nodig om de kosten wat te drukken ben ik gaan adverteren met de oude schragen en we  zijn ze allemaal kwijt geraakt (verkocht). Goed voor 116 euro en dat dan weer mooi mee genomen. Ook zijn de onderstellen door Jan Sietse en Tys vervangen, zodat het vervoer van de bakken en de ligging beter is. Maar dit is veel zichtbaar werk ik weet dat heel veel leden ook hun steentje hebben bij gedragen. Dat maakt voor het bestuur makelijker nog een periode te blijven zitten voor zo’n positieve club .

21-03-2012
Tjeerd Polet
——————————————————————————————————————————————————————————————————–
Dit jaar zijn op de ledenvergadering (21-03-2012) gehuldigd Jelle Terpstra, hij was 50 jaar lid van PKV Burgum en Ritske Hofstede, hij was 50 jaar lid van de KLN. Foto’s => [Meer_foto’s]