Nieuwsbrief nr. 3, augustus 2023

Voorwoord.

Ik stel vast dat het voor mij ook steeds lastiger begint te worden om in mijn voorwoord echt leuke of interessante zaken te melden voor onze hoenderfokkers. Bij die groep hoor ik zelf ook. Eerder was er enige hoop omdat de ophokplicht werd opgeheven. Maar helaas. Nadat in juli er weer sprake was van een uitbraak van vogelgriep op een (biologisch) bedrijf in Biddinghuizen, is daarmee de hoop dat er ook voor ons als (tentoonstellings-) liefhebbers weer licht aan de horizon zou verschijnen helaas weer teruggeslagen. Hoewel de resultaten van de eerste proeven om te vaccineren tegen vogelgriep positief waren, lijkt het vervolg (een veldtest) nog ver weg en daarmee ook de eventuele stap in onze richting.
Je merkt aan alles dat het animo bij enkele leden, zoals bij ons, terugloopt. Naast het plezier om kippen te houden, willen we er toch ook graag mee op stap gaan naar tentoonstellingen. Dat is binnen onze liefhebberij overal te merken.

Waar zijn wij als PKV- bestuur zo al mee bezig? Wel, met konijnen. Onlangs hadden we een vergadering en zijn we fanatiek aan de slag gegaan met de komende activiteiten, namelijk onze jongdierendag en onze Tytsjerksteradielshow. U leest er over in deze nieuwsbrief, met name over een nieuwe opzet voor de jongdierendag.

Veel leesplezier toegewenst,
Namens het bestuur,

Wiebren de Jong

Klik op onderstaande tekst om de bijlagen te openen.

Nieuwsbrief no. 3 augustus 2023

Vraagprogramma jongdierendag 2023

Inschrijfblad jdd 2023 PKV Burgum e.o_

Enten van konijnen 12 september 2023