Testverslag budgetbroedmachine HHD 36

In april 2021 heb ik een budgetbroedmachine getest. Omdat hierover soms nog vragen komen is een geactualiseerde tekst van het testverslag op onze website te lezen door te klikken op de onderstaande rode tekst. De oude tekst heb ik van de website verwijderd. Eén van de verwijzingen naar een filmpje op YouTube werkt echter niet meer, maar dat doet niets af aan het verslag. De machine geeft als de lade dicht is, vaak problemen met de regeling van de luchtvochtigheid. Daar is echter een oplossing voor. Dergelijke problemen kunnen ook voorkomen bij vergelijkbare broedmachines. De types en modellen zijn mogelijk gewijzigd maar de bouw en constructie van deze machines komt vaak ook dan nog overeen. De oplossing voor het vochtprobleem geef ik onderaan deze tekst alvast afzonderlijk weer. Bij de HHD machine gaat een alarm af als het vochtgehalte te laag is (geweest). Dit alarm kan alleen worden uitgezet door een knop in te drukken. Het alarm kan niet definitief worden uitgezet en gaat dus ook  steeds af bij een geringe overschrijding van de ingestelde vochtwaarde. 

In het testverslag staan naast tips over het gebruik van deze machines ook  nuttige adviezen over het uitbroeden van kippen- en eendeneieren in het algemeen.

28 november 2023 Jan Westerhof

Het reguleren van de luchtvochtigheid.

Bij het vullen van een gedeelte van de laden gaat de broedmachine al snel naar 65% als de lade helemaal dicht wordt gedaan. Dat is te hoog voor de gehele broedduur en moet alleen aan het einde van het broedproces. De luchtvochtigheid kan worden gematigd door te zorgen voor geleidelijke verdamping van het water. Dat kan door in de lade waarin het water moet worden gegoten een stukje vaatdoek, keukenrol of iets dergelijks te leggen. Kleikorrels kan ook. Daarnaast is het nodig de lade op een kier te zetten. Gerekend vanaf het piepschuim – dat altijd om de broedmachine moet blijven – is een kier van ongeveer 2 centimeter voldoende om de juiste luchtvochtigheid in de machine te krijgen. Als de luchtvochtigheid beneden 45 % gaat er een alarm af, er moet dan weer even wat water in de lade. De broedmachine hoeft daarvoor niet geopend te worden.

De volledige tekst van het testverslag vindt u Broedmachine test HHD 36 versie 2.