Nieuwsbrief nr.2, juni 2024

Nieuwsbrief no. 2, juni 2024

 Voorwoord

Het heeft even geduurd, maar daar is die dan: de 2de nieuwsbrief van 2024. Net zoals u waren ook de bestuursleden druk met de eigen dieren. Immers, het voorjaar is dé tijd voor de geboorte van konijnen, kuikens, cavia’s, duiven, watervogels, enz. Bovendien is de periode tussen december – mei vaak een vrij activiteitloze tijd. Of het moet de jaarvergadering al zijn.

Maar zo rond midden mei begint het weer te kriebelen. Dan moeten we weer in de startblokken: voor het kleintje jongdierendag, het enten van konijnen, het sprayen van de hoenders tegen pseudo- vogelpest, de officiële jongdierendag en, met een knipoog, ook al de 80ste Tytsjerksteradielshow van 23 november aanstaande. Maar ook organiseren we elk jaar een schoolreisje. Over al deze onderwerpen en nog veel meer gaat deze dikke nieuwsbrief.

Veel leesplezier,

Namens de besturen van KV Trynwâlden en PKV Burgum e.o.

Wiebren de Jong

Nieuwsbrief no 2, juni 2024

PFAS testservice

Enten van konijnen 6 augustus 2024